9.3.12

The Boss & Boon - Eén Strijd: "We take care of our own / the cavalry stayed home""Wie romanschrijver wil worden, heeft het de eerste honderd jaar nogal moeilijk," opent de uitneembare Boonbijlage van De Standaard vandaag. Goed nieuws, ik ben straks halfweg. 

Verderop lees ik dat de schrijver Boon een Reinaert de Vos is die sluw zijn voordeel doet met de morele zwakte van allen, dat "zijn invloed groot blijft" (Tom Lanoye), dat hij "steeds relevanter wordt" (Luckas Vander Taelen), en dat "een mens zijn geweer weleens tegen de barricade (zet) om een pintje te gaan drinken".


In de speciale bijlage geen woord over de ex-Vlaams Belanger Karim Van Overmeire, die door vzw 't Uilekot per toeval in het beschermcomité Boon2012 werd ontdekt. Geen woord over de acties die vzw de Scriptomanen, een aantal ijlings bij elkaar gescharrelde Boonvrienden en ikzelf hebben ondernomen onder de noemer "Boon-Aparte Jan De Lichte", om de ex-Vlaams Belanger uit het beschermcomité te krijgen. Geen woord over de meer dan 1000 vriendjes die wij verzamelden in 12 uur tijd op de Facebookpagina "Schop het beschermcomité Boon2012 een geweten, en de ex-Vlaams Belanger eruit". Geen woord over de vervolgens door Boon-Aparte Jan De Lichte "geoccupeerde" blog van het Aalsters Literair BonTgenootschap, waar een petitie werd gestart die, geïnspireerd door Dirk Verhofstadt, opriep "ja" te antwoorden op de vraag naar meer respect voor de mens, de schrijver, de kunstenaar - in casu Louis Paul Boon. (*)


U vindt van dit alles, waarde lezer(es), ook geen spoor meer terug op deze website, op de website van vzw de Scriptomanen, op de blog van Compagnie de Ballade, waar het programma Proficiat Louis! Ge zijt 100 geworden! (100 virtuele verjaardagswensen voor Louis Paul Boon) bijna halfweg was, of op de ondertussen alweer in de oorspronkelijke staat herstelde site van het Aalsters Literair BonTgenootschap. "Op vraag van de erven Boon, en om de sereniteit van de feestelijke opening van Boon2012 niet te verstoren" hebben Boon-Aparte Jan De Lichte en ikzelf alle posts namelijk op non-actief gezet.


U kunt ze dus niet meer lezen, maar ze zijn er nog. En ze klagen onder meer aan dat de leden van het inmiddels ook spoorloze beschermcomité, waartoe onder meer Luckas Vander Taelen behoorde (sorry Luckas, gij hebt nu alleen maar de bonen gefret omdat gij toevallig aan het woord kwam in De Standaard, en niet een ander toch wel wat linkserig, zogenaamd stout of schijnbaar rebels lid van het beschermcomité - al waren die echt wel in de minderheid) weigerden hun stem  te laten horen in de kwestie, en dat "geen mening hebben ook een mening was". Ze klagen onder meer aan dat de Kritische Kampioenen van het gild der acteurs of schrijvers (sorry Tom, gij hebt nu alleen maar de bonen gefret omdat gij toevallig aan het woord kwam in De Standaard, en niet een ander toch wel wat linkserig artiest met een stout of rebels imago uit het officiële Boon2012-programma) de hele campagne door het zwijgen verkozen. Nochtans waren nogal wat onder hen, samen met De Morgen & De Standaard & Behoud de Begeerte, vooraf door mij persoonlijk of op hun Facebookpagina op de hoogte gebracht van de schande die zetelde in het beschermcomité Boon2012, en vroegen we alleen maar een standpunt in te nemen. De enige die dat ook heeft gedaan was Jeroen Olyslaegers.


Maar, op een paar witte raven na, verkozen zij met z'n allen de Stilte. Toen de klokken aan het luiden gingen, onder andere in De Morgen (dank u, Douglas De Coninck), verkozen zij eensgezind het in Keulen te horen donderen. De schande diende met de Mantel der Boonliefde bedekt, en de eer van de klokkenluiders mocht nog een eindje verder door het slijk worden gesleurd. De acties zouden het gevolg zijn van de rancune van een enkele schrijver uit Erembodegem, die niet aan "de financiële bak" (sic) kon komen - als dit over mij gaat, komt het neer op je reinste laster en eerroof -, of ze zochten, zoals klokkenluider Filip De Bodt van het ondertussen ijlings opgerichte Volkscomité Boon, alleen maar publiciteit "op de kap van Boon", voor hun eigen programma - zie bijvoorbeeld  Lezen in de Lente. Er was voor de klokkenluiders zelfs ei zo na geen plaats in de herberg, toen wij in Carnavalstad Aalst een ruimte zochten voor de open volksvergadering. Ook het Aalsterse artistieke en/of progressieve verenigingsleven gaf immers niet thuis, op het Masereelfonds na.
Waarde lezer(es), neemt u het van mij aan: de acties van het artistiek collectief  Boon-Aparte Jan De Lichte waren niet ingegeven door plat opportunisme of geil subsidiegekwijl, maar door morele verontwaardiging, door woede, door pure, onversneden liefde voor Louis Paul Boon - de Mens en het Werk (met hoofdletters, vanwege die korte beentjes). Wij doppen onze eigen boontjes heus wel zelf, dat hebben we altijd gedaan en zullen we altijd doen - met of zonder subsidies, maar doorgaans zonder, vrij en ongebonden, en af en toe ook eens wild om ons heen schoppend: op 16 maart in Gent, bijvoorbeeld... en in juli tijdens de Gentse Feesten in www.parnassus.be (later meer daarover). 
De acties die wij met de Boon-Aparten hebben ondernomen om gehoord te worden - tot nu toe scoorden ze bitter weinig succes, leest u er kwaliteitskrant De Standaard op na -   hebben nogal wat collateral damage opgeleverd. Ik heb daarvoor reeds mijn excuses aangeboden aan de personen en instanties van wie ik meende dat dit wel gepast was, en het verheugt mij te kunnen meedelen dat ze werden aanvaard. In de nood leert men zijn vrienden kennen. Wellicht hebben mijn acties me dus ook een paar progressieve vrienden gekost; ik moet de schade nog opmeten, maar ik laat ze hierbij graag weten dat alleen Boon2012 mij een rancune toedicht die ik niet in mij heb, en dat het wat mij betreft dus al lang vergeten is en vergeven.


Ik ga mijn geweer nu efkes tegen de barricade zetten en een pintje drinken samen met mijn Boon-Aparte kameraden. Als u erbij wil zijn, dan kan dat morgen 10 maart in de Koepoort in Ninove, onder de noemer GEEF ACHT! Rudi De Smet en ik brengen daar een Boon-hommage waarvoor geen plaats was in het officiële Boon2012-programma van de stad Aalst, zoals dat het geval was en is voor ALLE INITIATIEVEN die door schrijvers en/of literatuurliefhebbers uit Groot-Aalst werden voorgesteld (lijst te bekomen op aanvraag). Een gaver voorbeeld van de sociale uitsluiting waar Louis Paul Boon over schreef, hier evenwel ook met een artistieke dimensie, zult u niet snel vinden.


 


O ja, dit nog. U moet echt eens luisteren naar die hele Wrecking Ball van Bruce Springsteen. Een mens zou nog gaan denken dat hij deze plaat speciaal voor ons gemaakt heeft: We take care of our own / the cavalry stayed home. 

(*) In het heetst van de strijd zie je al eens iets over het hoofd. Sorry, Marc Reynebeau, u hebt wel degelijk een Schoon Boons artikel aan de kwestie gewijd. 

Geen opmerkingen: