9.3.12

Geen geld... Waarover hebben wij dan 4 maanden onderhandeld?


Vandaag in Het Nieuwsblad:

Comité 'Hou Boon Schoon' vraagt aandacht voor alle initiatieven rond Louis Paul Boon 

Kunstenaarscollectief kritisch over Boonviering

Schepen Casaer zegt dat de stad Aalst geen verenigingen sponsort die iets doen rond Boon. 'We hebben co-producenten voor ons programma en daar hebben we al maanden geleden contracten mee afgesloten.'

Mijn vraag aan schepen Casaer is dan waarover hij vier maanden heeft onderhandeld met vertegenwoordig(st)ers van het Aalsters Literair BonTgenootschap, vzw de Scriptomanen en de Afdeling Literaire Creatie van de Academie voor Podiumkunsten. Op zeker ogenblik heeft de schepen - als coördinator van Boon2012 - toen ook toegezegd na te gaan of er nog "iets" mogelijk was binnen de subsidies van het sociaal participatiefonds (12 x 10.000 euro voor scholen, buurtcomités, verenigingen, organisaties die samenwerken met een kunstenaar voor de grote Boon Parade).
Op woensdag 25 januari hebben Rudi De Smet en ikzelf nog een vergadering gehad met de schepen, op zijn kabinet, waarbij we een stand van zaken hebben opgemaakt van mogelijke projecten die konden gerealiseerd worden met de Academie, het ALB en/of de Scriptomanen. De schepen zou ons op maandag 30 januari telefonisch laten weten waar we eventueel een offerte voor konden maken.
We wachten nog steeds op zijn telefoontje.

Geen opmerkingen: