27.4.12

Boontjesprijzen voor Blog & Column: Wie deze Bonen fret, zal in de stank moeten zitten...


Na enig aandringen van de cursisten Literaire Creatie bleek het sinds begin maart aangevraagde reglement voor de Boontjesprijzen dan toch - zij het na het overwinnen van een "technisch probleem" - te bestaan, beschikbaar te zijn en zelfs openbaar gemaakt te kunnen worden (zie http://sterke-verhalen.blogspot.com/2012/04/voor-boon-tuinder-technisch-probleem.html). Een mens vraagt zich af waarom het niet gewoon en meteen open en bloot op de site van Boon2012 kon worden gezet, waar - ten onrechte! - de schijn werd gewekt dat daar alles te lezen stond wat je moest weten om te mogen deelnemen aan de Boontjesprijzen. Er werd niet eens verwezen naar een nog te publiceren reglement.

Nu dat reglement eindelijk online staat, elders op de site, goed verscholen bij de downloads - er wordt op de "gewone" pagina nog steeds niet naar verwezen en als je niet weet dat het er staat, ben je er dus aan voor de moeite - wordt ook duidelijk waarom. Blijkbaar wil men er bij 't stad heel zeker van zijn dat de prijzen niet naar "de verkeerde" schrijver gaan, maar naar een eigen kandidaat. Het reglement voor de column bevat immers een curieus artikel (2) dat de nog altijd naamloze jury de mogelijkheid geeft "om auteurs aan te moedigen om deel te nemen aan de prijs". Zelden een juryreglement gelezen dat de deur zo schaamteloos wijdopen zet voor vriendjespolitiek en nepotisme. En zeggen dat ook deze move met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid voorspeld kon worden (zie de link van hierboven). 
Welk jurylid gaat hier welke auteur "benaderen" om deel te nemen? En hoezeer staat artikel 2 niet haaks op artikel 7, waarin de auteur verondersteld wordt in te sturen "met een schuilnaam of kenspreuk"?  En hoezeer staat deze zogenaamde anonimiteit dan weer niet haaks op artikel 3, waaruit blijkt dat alleen regelmatig publicerende columnisten kunnen insturen? Deze columnisten zijn toch per definitie bekend,of moeten zij dan een heel ander soort columns gaan schrijven, over een heel ander soort onderwerpen, in een heel andere vorm & stijl? Een Hugo Camps, een Bernard Dewulf, een (pdw), een Herman Brusselmans... die haal je er toch zo uit? En al helemaal als je ze nog vooraf even kunt "aanmoedigen" om deel te nemen.

Ik heb al in enige literaire jury's gezeten, maar zetelen in een jury voor een literaire wedstrijd met dit "aanmoedigingsartikel" erin, zou ik principieel weigeren, omdat ik niet wil versleten worden voor een corrupte meneer. Er is een groot verschil tussen een jury die een prijs toekent voor een reeds gepubliceerd werk (zoals bijvoorbeeld een provinciale prijs) of een prijs die toegekend wordt naar aanleiding van een literaire wedstrijd. Maar dat schijnen de bedenkers van dit reglement zich niet te realiseren.
Als schrijver zou ik overigens ook niet willen deelnemen aan een literaire wedstrijd met dit "aanmoedigingsartikel" erin. Word ik niet aangemoedigd, dan weet ik dat ik eraan ben voor de moeite; word ik wel aangemoedigd, dan weet ik dat er vroeg of laat iemand zal zeggen wat iedereen denkt: "Vendu!" -  Het literaire veld kennende, zal zo ongeveer iedereen die heeft ingezonden, maar niet "aangemoedigd" is geworden, zich benadeeld voelen. Niet ten onrechte, trouwens.

De prijs voor de blog is in hetzelfde bedje ziek. Het strekt tot aanbeveling "wanneer de blog gepubliceerd werd" (sic - de taalfout is de mijne niet) - maar het hoeft dus niet. De eveneens nog samen te stellen jury kan dus ook - na eventuele discrete aanmoediging - een ongepubliceerd wit blogkonijn uit zijn hoge hoed toveren, temeer omdat er toch maar 3 posts hoeven gejureerd te worden. En wat voor een onzin is dat eigenlijk, het toekennen van een prijs aan een blog uitsluitend op basis van de laatste 3 posts? Een blog moet het net hebben van continuïteit. Je zou haast gaan denken dat het erom gedaan is!

Nu, om het met "de Bonefretters" van de beroemde Lagelandse schilder Vincent Teenoor te zeggen: "Wie deze Boontjes fret... zal in de stank moeten zitten." En omdat een reglement liefst zo openbaar mogelijk wordt gemaakt, drukken we de documenten in kwestie hieronder nog eens af. Overigens (zie reglement Column) weet ík wel dat Mieke Penninck iets te maken heeft met de bibliotheek, maar weten de inzenders nu nog altijd niet waar ze hun inzending naartoe moeten sturen. Niet dat dit ook maar enig belang heeft, natuurlijk, als je vooraf bent "aangemoedigd" om deel te nemen. 
Column.
Reglement voor de Boontjesprijs voor Column
 1. De gemeenteraad van Aalst stelt in het budget 2012 een bedrag van 4.000 € ter beschikking voor de BOONTJESPRIJS voor COLUMN
 2. Het college van burgemeester en schepen stelt een jury samen bestaande uit 4 deskundigen. Deze jury heeft de mogelijkheid om auteurs aan te moedigen om deel te nemen aan de prijs.
 3. Alle in het nederlands schrijvende auteurs die eerder met enige regelmaat, minstens 5 columns per jaar, publiceerden in Nederlandstalige dag-, week- of maandbladen met landelijke verspreiding, komen als deelnemers in aanmerking.
 4. Een auteur kan slechts met één column deelnemen
 5. Inzendingen bestaan uit maximum 2.000 tekens
 6. Eerder gepubliceerd en/of bekroond werk komt niet meer in aanmerking
 7. Inzendingen worden in drievoud aangetekend verstuurd vóór 1 augustus 2012 naar Mieke Penninck en dienen ondertekend te worden met een schuilnaam of kenspreuk. Bijgevoegd bij de inzending moet een gesloten omslag zitten met daarop op de buitenkant de schuilnaam en binnenin een kaartje met opnieuw schuilnaam en bovendien naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres plus referenties van de eerdere publicaties in Nederlandstalige dag-, week- of maandbladen met landelijke verspreiding van de deelnemer.
 8. Werken geschreven of gerealiseerd in de samenwerking met ander auteurs komen niet aanmerking.
 9. Tegen de uitspraak van de jury, bekrachtigd door het college van burgemeester en schepen, bestaat geen verhaal. Er wordt geen briefwisseling over gevoerd.
 10. De jury kan enkel de prijs integraal toekennen aan de laureaat of de jury kan beslissen de prijs niet toe te kennen.
 11. Door aan de wedstrijd deel te nemen aanvaardt de inzender het reglement en elke beslissing van de jury en inrichter en geeft de stad toelating het werk te publiceren zonder kosten. De inzender doet dan ook expliciet afstand van zijn vermogensrechten op het betreffende werk. De inzender behoudt wel zijn rechten hierop.
 12. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd vóór 17 september 2012.


  Blog
 13. De gemeenteraad van Aalst stelt in het budget 2012 een bedrag van 2.000 € ter beschikking voor de BOONTJESPRIJS voor BLOG.
 14. Het college van burgemeester en schepen stelt een jury samen bestaande uit 3 deskundigen.
 15. Enkel personen, jonger dan 25 jaar, die zich nog niet als auteur of blogger financieel hebben laten vergoeden of dat in het verleden deden, kunnen deelnemen.
 16. Een auteur kan slechts met één blog deelnemen.
 17. Inzendingen bestaan uit een nederlandstalige blog met een opeenvolging van minimum drie blogberichten. Elke blogbericht bestaat uit maximum 1.000 woorden en maximum 3 foto’s of afbeeldingen. Enkel de laatste drie posts worden voor de wedstrijd in aanmerking genomen.
 18. Het onderwerp of onderwerpen waarover bericht wordt, moeten verband houden met de actuele samenleving, waarover de auteur dan zijn persoonlijke visie/interpretatie geeft.
 19. Het strekt tot aanbeveling wanneer de blog gepubliceerd werd (auteursprofiel, opmaak, interactie met lezers,…)
 20. Deelnemers sturen vóór 1 augustus 2012 de link van hun blog door naar boontjesblog@aalst.be. Deze momentopname telt als de definitieve inzending indien de ontvangst ervan wordt bevestigd door de ontvanger. In deze e-mail dient de inzender ook zijn persoonlijke gegevens (naam, voornaam, adres; telefoon/gsm en rijksregisternummer toe te voegen.
 21. De inhoud van de blogpost moet persoonlijk zijn en mag nergens zijn ontleend.
 22. De inzender geeft aan de stad het recht de inhoud van de blogberichten te gebruiken zonder kosten.
 23. De jury kan de prijs integraal toekennen aan de laureaat of de jury kan beslissen de prijs niet toe te kennen.
 24. Door aan de wedstrijd deel te nemen aanvaardt de inzender het reglement en elke beslissing van de jury en inrichter en geeft de stad de toestemming de inhoud van de blog te publiceren zonder kosten.
 25. De winnaars(s) word(t) (en) persoonlijk verwittigd vóór 17 september 2012.

Geen opmerkingen: