21.6.06

De Mythe van de Rechtvaardige Rechters 6 (Laatste Woorden)

LAATSTE WOORDEN (Anno 1995)


Het ogenblik is aangebroken, waarde lezer(es), waarop ook ik mijn laatste woorden tot u moet richten. Ik heb onderweg een paar losse eindjes laten rondslingeren, en die zou ik graag nog even oprapen.
Tijdens het vragenkwartiertje na een voordracht over de verdwenen Rechters, zet men mij telkens weer voor het dilemma: geloof ik nu wérkelijk in het Huis van de Gebroeders Van Eyck, als mogelijke schuilplaats voor de Rechters? En heb ik daar dan nooit opzoekingen gedaan? Het antwoord op beide vragen luidt: ja en nee.
Nog voor Mysteries van het Lam Gods verscheen, richtte ik in het Nieuwsblad een oproep naar het meisje dat aan een soort poëtisch dagboek had gewerkt in de dummy van Het geheim van de dubbele muur. Ik had graag van haar gehoord of de code al in de dummy voorkwam op het ogenblik dat zij hem in handen kreeg. Dat zij de auteur was van de code, geloofde ik niet. Daarvoor verschilden de handschriften van dagboek en code te duidelijk van elkaar.
Op deze oproep, die herhaald werd in het VTM-praatprogramma Luc, kwam nooit een antwoord. Het gevolg van het artikel in het Nieuwsblad was wel dat bepaalde lui in de gaten hadden gekregen dat er mogelijk een verband bestond tussen de spoorloze Rechters en het Huis van de Gebroeders. Ik had op dat ogenblik alleen de kans gekregen met een winkeljuffrouw van de kledingzaak te praten, die nu gevestigd was in het Huis van de Gebroeders. Voor ik de eigenaars aan de haak kon slaan, was het kwaad reeds geschied.
Het Heir der Speurders staat immer pal en is immer paraat. En nu was het in beweging gekomen en trok het in groten getale naar het bedoelde Huis, niet om daar kinderkleren te kopen, maar om er zo'n beetje rond te snuffelen, in de hoop achter een jeansbroek of zo de Rechtvaardige Rechters aan te treffen.
Toen ik eraan kwam met mijn verzoek om meer informatie met betrekking tot het Huis, vond men het daar stilaan welletjes geweest. En toen ik er korte tijd later terugkeerde met een Nederlandse filmploeg, met de vraag of het alstublieft mogelijk was in het Huis te filmen, werden wij beleefd maar gedecideerd de deur gewezen. Dat is één.
Twee is, dat ik het Huis van de Gebroeders en de manier waarop deze eventuele schuilplaats mij onder ogen is gekomen, zélf een beetje te mooi vindt om waar te zijn, om voor een rechtgeaarde bergplaats van Rechtvaardige Rechters te kunnen doorgaan. Waarschijnlijk is er inderdaad een msytificator aan het werk geweest, met veel gevoel voor zwarte humor. Een kerel van het slag van John F., Arsène L. of Arsène G. En àls de Rechters er hebben gezeten, dan zitten ze er nu al lang niet meer. Daar staan die verbouwingswerken borg voor. Dat is drie.
Dan moet ik nog enige laatste woorden wijden aan gebeurtenissen die nu nog in het verschiet liggen.
Uit De Morgen van 6 mei 1995:

Bijna 62 jaar is het geleden dat uit de Gentse Sint Baafskathedraal het paneel de Rechtvaardige Rechters uit het Lam Gods-retabel werd gestolen. Maar het werk van de gebroeders Van Eyck is actueler dan ooit. In Gent, waar binnenkort een tentoonstelling over het verdwenen paneel te zien is, worden plannen gesmeed om opnieuw naar het paneel te zoeken.
De nieuwe zoektocht zal zich concentreren op de Sint Baafskathedraal, die nog nooit echt systematisch is doorzocht. Men wil voor de nieuwe speurtocht gebruik maken van zeer hoogwaardige apparatuur van de bouwfirma Denys, die gespecialiseerd is in restauratiewerken. Met scanners, die normaal gebruikt worden om achterliggende lagen van muurschilderingen te onderzoeken, wordt de hele kathedraal intensief onderzocht. Denys zal daarvoor een beroep doen op speciale apparatuur en laboratoria, onder meer uit Duitsland. (...)
Het Centrum voor Kunst en Kultuur van de stad Gent is bezig een bestek voor de werkzaamheden op te maken. Volgens de eerste ramingen zouden de kosten ongeveer een miljoen frank bedragen. Wanneer bekend is hoeveel de hele operatie precies kost, wordt het dossier overgemaakt aan het Bestuur voor Monumenten en Landschappen. (...)
Eén van de drijvende krachten achter het project is Karel Mortier, de voormalige Gentse hoofdcommissaris, die niet lang geleden een boek over de diefstal van de Rechtvaardige Rechters publiceerde. Mortier schat de kans dat het werk zich in de kathedraal bevindt op 80 procent. (...)
In Gent wordt gehoopt dat de plannen groen licht krijgen tegen de tijd dat ook de tentoonstelling over de Rechtvaardige Rechters geopend wordt. In het Centrum voor Kunst en Kultuur zullen van 29 september tot 7 januari tal van voorwerpen, dokumenten en afbeeldingen geëxposeerd worden die de meer dan zestigjarige speurtocht naar het schilderij illustreren.

Een grootse tentoonstelling in de Gentse Sint Pieters Abdij, een nieuwe grootscheepse speurtocht in de Sint Baafs... en de wereldpremière van Monsieur Arsène, het op de bibliotheekzolder van het Willemsfonds gevonden anonieme manuscript, vermoedelijk van de hand van John Flanders/Jean Ray... Nog nooit zullen de Rechtvaardige Rechters zo nadrukkelijk aanwezig geweest zijn in het straatbeeld van Gent als in de herfst van 1995.
Ik ben er vrij zeker van, waarde lezer(es), dat wij elkaar daar terug zullen zien. En wie weet zullen hoger genoemde manifestaties ervoor zorgen dat deze laatste woorden bij nader inzien slechts voorlópige laatste woorden zullen blijken.
Het Vlaamse Monster van Loch Ness is immers levendiger dan ooit...

Geen opmerkingen:

Luisterboeken Podcast