22.4.12

Boon-Aparté, verteltheater van Patrick Bernauw en Freek Neirynck op de Gentse Feesten


Patrick Bernauw herwerkte het toneelstuk Louis Paul Boon Ontmaskerd/t? dat hij in 1994 schreef, samen met Freek Neirynck, tot deze verteltheater solo waarin Boontje nog steeds druk, druk, druk ontmaskert... Met een Louis Paul Boon ’t Is maar een Kwis Quiz en Boon-Aparte gasten als Erik Vlaminck, Geertrui Daem, of Freek Neirynck zelf natuurlijk... en de Literaire Creatoren van de Afdeling Literaire Creatie, Aalst... om nog te zwijgen over een aantal zeer speciale "verrassingsgasten".


Performer Patrick Bernauw neemt het toneelstuk Louis Paul Boon Ontmaskerd/t? dat hij in 1994 schreef samen met Freek Neirynck, als uitgangspunt voor een nieuwe verteltheater solo, waarin Boontje nog steeds druk, druk, druk ontmaskert... in een joint venture waarin Bernauw & Neirynck beurtelings zowel in de huid van auteur als regisseur kruipen, en hun ervaring met biodrama (Freek) en interactief improvisatietheater (Patrick) maximaal uitspelen.


Zo wordt in Boon-Aparté niet alleen op fragmentarische wijze het levensverhaal van Louis Paul Boon verteld (en uiteraard ingezoomd op zijn werk), maar geven de auteurs-regisseur aan de performer ook volop de gelegenheid om de actualiteit, “de werkelijke wereld daarbuiten”, in de fictie van het theater te laten “inbreken”. Er worden immers interventies voorzien van “gasten” – zowel "literaire gasten" (m/v) als Geertrui Daem, Erik Vlaminck en uiteraard Freek Neirynck (op 19 juli)maar ook nogal speciale “verrassingsgasten” (op 17 en 21 juli). En er is een Louis Paul Boon Quiz! 
In twee fotomontages werd op cryptische en redelijk idiote wijze "een Boon of een Boontje verwerkt in een spreekwoord, een gezegde of een uitdrukking". Mail het "verboonde" spreekwoord, het gezegde of de uitdrukking naar boontjeskwis@inter-actief.be en de eerste die ons een juist antwoord bezorgt, wint een vrijkaart voor Boon-Aparté, het verteltheater van en met Patrick Bernauw en Freek Neirynck, op 17, 19 en 21 juli in de Parnassus, Gent!


(DE TWEE VERBOONDE SPREEKWOORDEN WERDEN ONDERTUSSEN GEVONDEN DOOR CHRIS VERHELST EN MARIJKE SULTANA BECHAN. WIL JE DE SPREEKBONEN QUIZ ZELF NOG SPELEN, DAN VIND JE HIER DE OPLOSSINGEN.)


  
 
"Boon ontmaskerT wijst op de essentie van zijn werk: de verstarde, huichelende maatschappij van zijn blinddoeken beroven en voor de spiegel zetten in de hoop dat dit leidt tot een nieuwe bewustwording en een beter geweten," schreef Roel Richelieu van Londersele destijds over Louis Paul Boon Ontmaskerd/t? In Boon-Aparté wordt treffend aangetoond dat  de honderdjarige Louis Paul Boon in zijn Boonjaar nog altijd druk, druk, druk bezig is te ontmaskeren.

Zeggen de auteurs hierover: “Zelfs postuum neemt de rebelse dwazekloot uit Erembodegem het nog steeds op voor het soort tedere anarchisten van zijn slag, dat met alle mogelijke - en ook een paar onmogelijke - middelen door het culturele en politieke establishment monddood wordt gemaakt. Krijgt de Grootste Vlaamse Volksschrijver  (dixit Bart De Wever) in Aalst een Pracht & Praalfeest om U tegen te zeggen, dan zet hij ze, zo tussen de lijnen door, en gralèk op z'n Oilsjters, toch nog een neus & in hun blote marketing -en publiciteitsgeflikker. Plaatsten wij Boontje in 1994 nog in zijn stamcafé De Jager in Erembodegem, waar hij samen met de volksmensen die hem zo lief waren graag een pintje dronk, dan bleken dezelfde volksmensen nu zorgvuldig geweerd te worden op de officiële opening van zijn Jaar. Allerlei cultureel correcten, notabelen en sponsors, en vooral politici, van allerlei pluimage struikelden er wel over elkaars voeten om toch maar even in zijn spotlicht op te kunnen duiken. Nu ja, eerder was er dan ook al een ex-Vlaams Belanger en notoir Boon-basher per ongeluk in zijn beschermcomité gedropt..."

Het verhaal van de (poging tot) recuperatie van een schrijver en zijn werk door allerlei politieke krachten en machten, zorgt ervoor dat dit stuk – of deze performance – ook een politieke satire wordt, en maakt het brandend actueel...

Parnassus
Oude Houtlei 122 


Tickets: 12 euro.
 
Dinsdag 17 juli, 18 uur
met als gasten: 
de Literaire Creatoren uit Aalst
& Mystery Guests.
 
Donderdag 19 juli, 20 uur 
met als gasten: 
Geertrui Daem, Freek Neirynck & Erik Vlaminck.
 
Zaterdag 21 juli, 18 uur
met als gasten: 
de Literaire Creatoren uit Aalst
& Mystery Guests.


17.4.12

Ufo Crash op de terreinen van Schotte, Kapellekensbaan Aalst!Over de fabrieksterreinen van Schotte aan de Kapellekensbaan van Aalst - beroemd geworden door het boek van Louis Paul Boon - doen al een tijdje de meeste vreselijke geruchten de ronde. Urban legends... of is er meer aan de hand? Een feit is dat van twee "urban explorers" die daar op expeditie gingen, alleen dit filmpje werd teruggevonden... waarop een "soundscape" te horen is van www.nandosmusic.be... of toch niet?Wie meer inlichtingen kan verschaffen over de identiteit en het lot van de twee vermiste urban explorers, of over de gruwelen waarvan Schotte het toneel is geweest, gelieve zich te wenden tot: tinag@teambuildings.eu

Overigens worden de fabrieksgebouwen van Schotte binnenkort afgebroken... en wordt het hele domein "gesaneerd". Eindelijk!


11.4.12

Kroniek van de Yzeren Keizer
Noodzakelijke informatie

voor het schrijven 
of het deelnemen
van het Gentse Feesten Festival
"in de geest van Louis Paul Boon"
Lodewijk Boonaparte!...  Gij trekt al honderd jaar van dorp tot dorp,
van stad tot stad, en ge zingt uw liederen op de markten en de pleinen.

Ge zingt van de liefde, ge zingt van de dood,
ge zingt van moord en brand, stoutmoedige diefte, groot feest, wreed accident
en de vergeetputten waarin de Yzeren Keizer zijn vijanden laat verdwijnen.

Ge zingt van‘k heb weer wat nieuws in d’ handen!
Kom en hoor dit nieuwe lied van Lagelande!’

En een Dulle Griet tekent de pikante details en de strafste stoten
op een plakkaat en ze drukt uw schotschriften en haar spotprenten af
op vliegende blaadjes. En gij verkoopt die op de markten en de pleinen
en ge zingt uw liedjes zelfs tot in onze straat. 

En de mannen en de vrouwen van Lagelande: de arme boeren, de rijke burgers
en hun hete hoeren – ze zien u graag komen, want gij
brengt ze het laatste nieuws, in woord en in beeld…

Gij zijt hun held!
En alleen wat gij vertelt,
gebeurt!

En het gebeurt zoals hun held het heeft verteld, niet anders!
En alleen in uw verhalen kan Lagelande bestaan.. En vergaan.

En ge geeft ze een lach, en ge geeft ze een traan, en ge geeft ze kiekenvlees
en een minuut stilte. Ge geeft ze de hele wereld in de handen.

Lodewijk Boonaparte! 

Gij zingt uw lied over de Yzeren Keizer en hoe zijn vader al het plan had
een kerk te bouwen in een dorp zonder naam – en dat deze kerk
de grootste ter wereld moest zijn, kathedraler nog dan een kathedraal…
iets Fenomenaalst… de Kathedraalst!

En gij, Lodewijk Boonaparte,
gij zingt kwaad over een Verspilling in het Kwadraat.
Want ook in Lagelande sterven nog steeds hier en daar
mensen van de honger, zomaar op straat.En gij, Lodewijk Boonaparte,
gij klaagt dat onrecht aan in niet mis te verstane verzen:

Als d’Yzeren Keizer jou komt halen,
Om te slaven in zijn kathedralen,
Om zware lasten op je rug te dragen
Zo ver hij wil en zonder klagen
Tot al je gewrichten en al je botten kraken
En je alleen nog het werk kunt staken,
Maar ook dat mag niet baten…
Want dan zet hij daar wel automaten.

En gij zingt uw protestliederen in heel Lagelande:


PAPA, WAARTOE DIENT AL DAT IJZER?

“Papa, waartoe dient al dat ijzer?”
vroeg de kroonprins aan de Keizer.
“Zoon, dat wordt iets fenomenaalst…
Een kathedraal op zijn kathedraalst!”

Spijtig dat Lodewijk Boonaparte
nu twijfel zaait in al die harten.
Want wat zouden wij hier beginnen
als hij ze voor zijn zaak zou winnen?

Laten we hem maar rap eens smijten
waar niemand hem hoort bleiten
in een vergeetput, op zijn marginaalst:
in een vergeetput van de Kathedraalst!En gij, Lodewijk Boonaparte,
gij die ooit zei: “Liever een Blote Lode dan een Dode” -
gij ligt daar nu ineens, in uw honderdste levensjaar, in uwen Blote…
en weerloos… gelijk alle doden...

En door zijn Hof & Lofdichter Quatongen
-        (Ge hoort hem wel, maar ge ziet hem nooit!)
laat de Yzeren Keizer proclameren
dat uw as niet boven Lagelande zal worden verstrooid
-         zoals het uw laatste wens is geweest –
maar dat hij u wil eren
met een staatsiebegrafenis en “voor eeuwig” een praalgraf geven
op zijn Kathedraalst, dat vervolgens een pelgrimsoord zal wezen
voor het klootjesvolk van Lagelande…

Want alzo hoopt de Keizer alsnog de Rebellie te bezweren
tegen zijn Schrikbewind.
En gij, Lodewijk, gij die altijd hebt gezeid
dat ge nog ’t best van al kon worden verblijd
met een standbeeld ieveranst op een marktje of een pleintje van Lagelande
waar de schoolkinderen aan uw voeten dat zinnetje vanbuiten konden leren:
‘Lodewijk Boonaparte – geboren in ’t jaar twaalf,
en gestorven honderd jaren later…’
En waar dat de hondjes dan hun pootje konden opheffen
tegen uw stenen schenen…

Gij hebt geen stem meer, Lode.
Gij ligt daar versteend, als al die andere doden.
Gij kunt niet meer protesteren,
zoals ge dat een leven lang hebt gedaan.
En daarom doe ik, Pé Boonaparte, uw achter-achter-achterneef
dat in uw naam. 

Want Jan De Lichte heeft mij bevrijd uit de vergeetputten van de Keizer
(er verdwijnen nogal wat protestzangers in vergeetputten, tegenwoordig!)
en samen met dit artistiek zootje ongeregeld
- McRosby, Speed, Hash & het Jong (= Billie) -
en Nieke Naaime, die allemans hoertje is
(omdat het ook plezant moet blijven)
zingen wij nog altijd uw liederen
en noemen wij ons nu De Bende van de Boonaparten...


En we zijn hier neergestreken voor het grote jaarlijkse volksfeest van Ganda,
ook bekend van de HAM, in dit bescheiden kerkje, dat we hebben ontwijd
tot een Hof van Mirakelen, naar analogie met de beruchte Kathedraalse wijk,
die ooit een toevluchtsoord was voor alle boeven en bedelaars van Lagelande
en die nu niet meer bestaat.

Want bij het krieken van de ochtend, nog niet zo lang geleden,
liet de Yzeren Keizer het Hof van Mirakelen omsingelen
door wel twaalf honderd van zijn stalen soldaten… en hij sprak:
‘Ik zou ullie kunnen straffen, maar ik schenk liever vergeving.
Ullie mogen van mij ongehinderd ontsnappen, maar…
De twaalf laatste overblijvers, zullen dan boete doen voor ullie allemaal!’

En plotseling konden de kreupelen nog harder lopen dan hardlopers,
en de blinden zagen ineens ook waar ze dat moesten doen,
en de doofstommen maakten een kabaal alsof de wereld verging…
en in zekere zin was dat ook zo.

Want de Yzeren Keizer lette dan wel niet op deze zielige figuren,
maar hij liet het vuur openen op de krotten en de hutten,
en hij liet de muren rondom de wijk met de grond gelijk maken,
en hij liet de twaalf laatste overblijvers gevangen nemen
en radbraken, en vierendelen – en zo deden zij boete voor iedereen.

En op het eind van die dag restte slechts puin en as
van die Vergeten Straat, een Reservaat
van Losbandigheid & Misdaad…

Maar in dit nieuwe Hof van Mirakelen zal zullen wij, Boonaparten,
op teder-anarchistische, dramatisch hoogstaande en cultureel correcte wijze
onze geestelijke vader ten grave dragen
en zo het eeuwig leven geven…DE VERGEETPUT IN

Ah Yzer-Keizer die in Lagelande zijt,
gij zijt vermaledijd, gij zijt vermaledijd.
Uw wil geschiede, noch hier en noch elders,
kruip van schrik maar in uw kelders!

Uw rijk verdelen wij in veertig vette brokken,
en uit uw Kathedraalst, daar stelen we uw klokken.
Vergeeft gij dan aan al uw Keizerlijke Zotten
dat zij met Uwe Hoogheid spotten!

Want gij leidt ons niet langer in uw slavernij,
wij slaan u neer als David met een kei.
Wij verlossen ons van al het kwade
en gij krijgt geen genade!

En al die nog durft spotten met uw Keizerlijke Zotten
gaat de vergeetput in, vergeetput in.
En al die nog durft spotten met de Keizerlijke Zotten
gaat de ver-geet-put… in!

 


‘K HEB EEN LUCHTKASTEEL ZIEN VLIEGEN

'k Heb een luchtkasteel zien vliegen
met de Yzeren Keizer in
rond zijn eigen Kathedraalst
vloog hij daar in wijzerzin.

"Haal hem benee! Haal hem benee!
Haal hem benee!" riep toen Boonaparte Pé. 
En hij kwam benee, hij kwam benee,
hij kwam benee bij Boonparte Pé.

En hij kreeg me daar een klop
boven op zijn Keizerskop
want de Boonaparte Bende
zat er helegans bovenop.

"Da's uw straf! Da's uw straf!
Ge danst geen poloneis op Boonapart zijn graf!
Da's uw straf! Da's uw straf!
Ge danst geen poloneis op Boonapart zijn graf!"

"Geef hem zijn eer terug
of wij slaan een bult uit uwe rug
en met uw keizerlijke pin
dendert gij de diepte in!"

"As ge 't mor wet! As ge 't mor wet!
Wie eit ier na de boeëne gefret?
As ge 't mor wet! As ge 't mor wet!
Wie eit eir na de boeëne gefret?"
 

           

 DE KEIZER IS ZIEK

De Keizer is ziek,
hij heeft het koliek
van de Kathedrààà-aalst.
Wat heeft hij gehad?
Een kap in zijn gat!
Dat heeft Boonapart ‘m gelapt!
Patat!

De Keizer heeft pijn
van ’t flerecijn,
in zijn armen en ook in zijn benen
een abces of negen
en in voeten en tenen
daar heeft hij de reu-eumatiek!
Zo ziek!

Ik wens aan de Keizer
nu nog een brok ijzer
tegen zijn kop en de keelkrop.
En zijn lijf dat mag vol
met puisten en zweren
en waar gaan wij die mee smeren?
Petrol! 
De Kroniek van de Yzeren Keizer heeft al op zijn minst één spin-off opgeleverd, waarin een merkwaardige Ufo Crash op de fabrieksterreinen van Schotte aan de Kapellekensbaan in Aalst een centrale rol speelt. Diep jij het verhaal verder uit? Stel je een onderzoek in naar de mysteries die hier aangekaart worden? 


7.4.12

De De Bende van de Boonaparten op de Gentse Feesten... Met o.a. Dulle Griet Nikki Speed
De Bende van de Boonaparten, 
Gentse Feesten 14 tot 22 juli, 

Een artistieke happening "witlof & peas" uit '69
bij de 100ste verjaardag van Louis Paul Boon,
 op muziek van Compagnie de Ballade & McRosby Zonder Jong

met de uit Aalst verbannen schrijver-performer Patrick Bernauw, 
de aldaar eveneens geradbraakte Jan De Lichte
&  allerlei Fenomenale Femina's?
 Of het waar gebeurde schelmenverhaal 
van Lodewijk Boonaparte, zijn achter-achter-achterneef Pé,
de Yzeren Keizer van Kathedraalst,
 Dulle Griet Nikki Speed,of Hash Nijs? 


7 dagen lang kunstmarkt, vertel- en muziektheater,
grappen & grollen, dazen & dollen
tijdens het Gentse Feesten Festival
"in de geest van Boon":

BoonApartival!


 Alle info: 
info@inter-actief.be
LODEWIJK BOONAPARTE:
 
O mijn dulle, dulle Griet,
groter kanon bestaat er niet:
als gij op de Keizer schiet,
gaat die op de loop subiet!
Wat hebt gij een zwaar geschut:
elk schot van u is een uppercut.
De Keizer staat dan mooi voor schut
en is voor u de Kop van Jut!

NIKKI SPEED:

Ja ik ben uw dulle Griet,
nee duller Griet bestaat er niet:
eender wie die mij beziet
staat perplex en gelooft het niet.
Ik sta aan Boonapart zijn kant
voortdurend maar te waken want
breekt de Keizer het bestand,
dan schiet ik hem naar pierenland!

LODEWIJK BOONAPARTE:
O gij Nikki,  Nikki Speed!
Duller Griet bestaat er niet!

NIKKI SPEED:

Ah, uw schoonste rekwisiet
en verdedigster van ’t grondgebied!


Luisterboeken Podcast