22.5.15

Spoedpetitie Hart boven Hard, belangrijk voor al wie de lokale cultuurbeoefening een warm Hart toedraagt...Dag,
De Vlaamse regering wil de “oormerking” van de Vlaamse subsidies aan de steden en gemeenten in zeven beleidsdomeinen afschaffen: cultuur, jeugd, sport, lokaal integratiebeleid, ontwikkelingssamenwerking, strijd tegen kinderarmoede en flankerend onderwijsbeleid.
Als het parlement dat plan goedkeurt kunnen de lokale besturen de subsidie die ze krijgen voor bijvoorbeeld de bibliotheek, een jeugdhuis of een cultureel centrum ook gebruiken voor het onderhoud van de riolen of voor de afbetaling van schulden… Dat betekent een bedreiging van onze rechten op lokale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. En voor de lokale initiatieven in die beleidsdomeinen betekent het grote onzekerheid of ze hun werking nog zullen kunnen verder zetten.
De mogelijke gevolgen grijpen dus bijzonder ver. Daarom vraagt Hart boven Hard aan het Vlaams parlement om een hoorzitting te organiseren over dit plan. Om die vraag kracht bij te zetten zijn we een spoedpetitie gestart www.hartbovenhard.be/lokale-voorzieningen-zijn-een-recht.
Deze morgen besliste de commissie cultuur, jeugd, sport en media om de vraag voor te leggen aan het bureau van het Vlaams parlement. Dat komt dinsdagmorgen 26 mei bijeen. En na de middag bespreekt de commissie binnenlandse zaken het plan van de regering.
Teken nu de spoedpetitie van Hart boven Hard en vraag je vrienden en kennissen om dat ook te doen. Het is dringend!
Voor Hart boven Hard,

Wouter Hillaert

18.5.15

Trailer "The Seat of Francis"/"De Zetel van Franciscus" (Karl Hammer)

Voor wie het nu in Keulen hoort donderen.

Een bijzonder intrigerende trailer is dit, van De Zetel van Franciscus - het langverwachte nieuwe boek van Karl Hammer, aka Mark Harlem, aka de mysterieuze monnik Markhar Lem. Lees  op www.codebrekers.be wat Ignace Lepage hier zoal over te melden heeft.

Een bezoekje aan www.rauna.eu kan anders ook geen kwaad. In de paperback van De Hamer van Thor die niet toevallig op 12 juni 2015 verschijnt en €21,50 zal kosten (het ebook €12) licht ik samen met Ysa Pastora alvast enkele tipjes van een aantal sluiers op waarin Karl Hammer aka etcetera gehuld gaat.

Tot en met 12/06/2015 kunt u nog inschrijven op het Rauna-abonnement van 4 ebooks in de serie De Jacht op de Nazi Schat van Mittenwald, en dit voor de prijs van €40.

Deze 4 ebooks omvatten:

De Hamer van Thor 
Geheimen van de Runen
De Postkaart Code
Het Mysterie van Mittenwald


Inschrijven op het Rauna-abonnement kan door €40 over te schrijven op onderstaand rekeningnummer, met vermelding van je emailadres (waarbij "at" staat voor @) en "Ebook Abonnement Rauna" of een mailtje te sturen naar ebookabo@rauna.eu (je zult in dat geval een automatische bevestiging ontvangen van je abonnement).

Rekeningnummer vzw de Scriptomanen:
IBAN BE 43 0016 9362 0101

BIC GEBABEBB

Via PayPal (ebookabo €40):


2.5.15

Waarom ik een magisch-realist ben...Het overkomt mij voortdurend, zowel in mijn leven als in mijn werk: het verschijnsel dat door de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung synchroniciteit wordt genoemd. Of ook wel betekenisvolle coïncidentie. Wikipedia definieert het begrip als:

een acausaal, verbindend beginsel, in 1930 geformuleerd door de Zwitserse psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung. Van synchroniciteit is sprake wanneer twee of meer gebeurtenissen min of meer tegelijkertijd optreden in een voor de betrokkene zinvol verband, dat niet noodzakelijk als causaal wordt ervaren. Eenvoudig gezegd: je ervaart het als "meer dan gewoon toeval"; omdat de twee gebeurtenissen voor jou met elkaar te maken schijnen te hebben, maar niet zo dat het ene het andere heeft voortgebracht. Jung zag synchroniciteit als een ander verklaringsmodel dat naast causaliteit zijn plaats verdiende. Dit concept stelt de causaliteit zelf niet ter discussie noch wil het ermee concurreren. Het beweert slechts dat, net zoals gebeurtenissen kunnen gegroepeerd worden onder 'oorzaak', ze net zo goed kunnen worden gegroepeerd onder hun betekenis. 

Ik kende het begrip al uit de boeken van Hubert Lampo die zijn magisch-realisme verklaarde en analyseerde aan de hand van de psychologie van Jung, de leer van het collectief onbewuste en de archeytpen. De schijnbaar 'wonderbaarlijke toevalligheden' uit zijn bekendste roman De komst van Joachim Stiller die ik las als puber, kwamen mij allerminst onbekend voor. In mijn eigen leven had ik er al mee te maken gekregen. Een verklaring zag ik er niet meteen voor... tot ik de boeken van Lampo begon te lezen, en zijn boeken over die boeken.


Maar ik zal het in dit artikel niet hebben over de betekenisvolle coïncidenties die zich voordoen in mijn persoonlijk leven, en mij beperken tot mijn eigen literair werk. Aan de basis van zowat alle boeken die belangrijk zijn geweest voor mijn ontwikkeling als schrijver ligt een betekenisvolle coïncidentie. Dat geldt voor Het Illuminati Complot met de ontdekking van het 'logboek' dat Gustaaf Schellinck bijhield over de zieneres van Onkerzele en haar zogenaamde visioen over 'de moord op Albert I' Maar ook voor de manier waarop een boek van André Castelot uit de jaren '40 op mijn weg kwam, dat mij op het spoor zette van Nostradamus in Orval en uiteindelijk naar De Zaak Louis XVII zou leiden.

Het sterkste geval van synchroniciteit, tot nu toe althans, deed zich voor in 1990, toen ik gefascineerd raakte door de geschiedenis van het paneel De Rechtvaardige Rechters dat in 1934 verdween uit Het Lam Gods. Ik wilde er een detectiveroman voor jongeren over schrijven en had het manuscript al helemaal klaar. Maar toen vond ik door een wonderbaarlijk toeval een dummy van Het Geheim van de Dubbele Muur, een detectiveroman uit de jaren '60 van Valère Depauw, over de Rechtvaardige Rechters, die een meisje van een jaar of achttien als dagboek had gebruikt...


Het maakte dat ik mijn hele research overdeed en ging focussen op een aantal schijnbare toevalligheden en onverklaarbare feiten in de geschiedenis van Het Lam Godsmaar ook op de mogelijke occulte en ketterse achtergronden van het altaarstuk. Dat onderzoek resulteerde een jaar later in een soort 'roman-essay' Mysteries van het Lam Gods. Via The Holy Blood & the Holy Grail van Baigent, Leigh & Lincoln belandde ik binnen de kortste keren bij katharen, Tempeliers, Ahnenerbe, Otto Rahn, het nazi occultisme en uiteindelijk in boeken als Het Bloed van het Lam en De Paus van Satan ook bij het Heilig Bloed van Brugge. Want ziedaar, met zijn Hemelse Jeruzalemkerk: de enige echte stad van de Graal. (Er is met Louis Van Haecke trouwens een priester actief geweest die model had kunnen staan voor Bérenger Saunière van Rennes-le-Château.)  


De Jeruzalemkerk in Brugge

En nu is het opnieuw van dattum. Ene Ysa Pastora - van wie ik alleen weet dat ze een jongedame van nog geen dertig lijkt en spreekt met een charmant (Slavisch?) accent - bezorgt mij informatie met betrekking tot de mysteries rond een nazi schat. Ik weet zo ongeveer waar ze naartoe wil, maar niet waar ze precies zal eindigen, en nogal wat tussenstations blijven in duisternis gehuld. Bovendien slaat ze al eens onverwachte zijpaden in en blijkt ze er op zijn minst toch wel énkele medewerk(st)ers op na te houden. Enfin, zo blijft het ook voor mij spannend. Maar anderzijds is het natuurlijk best wel frustrerend. Ik probeer méé te denken; doorgaans is ze me telkens één stap voor. Nu goed, eerst werk ik De Hamer van Thor af - als alles volgens plan verloopt, verschijnt dat eerste boek uit een reeks van vier in juni. En het volgende boek zal over de geheimen van de runen gaan, dat staat ook al vast. 

Het is woensdag - aka De Dag van Wodan - 29 april 2015 en ik loop na te denken over de post waarvan Ysa wil dat ze op donderdag - aka De Dag van Thor - verschijnt. Plotseling heeft ze het zeer uitdrukkelijk over getallensymboliek, numerologie en dat soort dingen. Het is een thema waar ik weinig of niets van afweet. Als het over (neo) nazi getallensymboliek gaat, weet ik dat het cijfer 18 staat voor Adolf Hitler (A = letter 1, H = letter 8 in het alfabet). En dat je op die manier met het cijfer 88 in geheimtaal Heil Hitler kunt zeggen. Maar dat is het zo ongeveer. En ik begrijp niet meteen hoe deze getallensymboliek van belang zou kunnen worden in het verhaal over de nazi schat. In De Hamer van Thor speelt het thema alleszins geen rol, en voor het tweede boek over de runen en het nazi occultisme zie ik vooralsnog geen verband.

Het is woensdag, wat betekent dat ik vanaf 17.30 in CC De Werf van Aalst een hele avond les geef, literaire creatie. Maar voor ik eraan begin, loop ik nog De Slegte binnen... misschien vind ik er wel wat interessante boeken over de onderwerpen die mij de jongste maanden bezighouden. En inderdaad: ik verzamel er een Complete gids runen van Nigel Pennick, een boekje van Cassandra Eason in de reeks Spirituele Raadgever ('Leer de runen lezen en ontwikkel uw vrouwelijke intuïtie en wijsheid!') en Runen, het eeuwige orakel van Renée Maas. Samen 20 euro rond, zoals je op het kassaticket kunt zien. Ik stop dat kassaticket in de zak van mijn jeansjas en loop naar buiten; het is al 17:17 uur geworden, op vijf minuten ben ik in De Werf - net op tijd dus.

Ik vergeet het kassaticketje. Tot gisteren, vrijdag 1 mei 2015. Tot ik ga wandelen, dat jeansjasje weer aantrek en zo ongeveer halverwege mijn handen in de zakken van mijn jeansjasje stop, en een papiertje vind. Ik kijk er even naar... ah, het kassaticketje van De Slegte! En dadelijk valt mijn oog op het bedrag exclusief BTW... 18,88 euro.

Het Getal van het Beest. Foto www.embee.be

Wedden dat de nazi getallensymboliek vroeg of laat belangrijk wordt in dit verhaal? Voor wie er meer wil over weten, hier vind je drie relevante links:

1.5.15

De Nazi Schat van Mittenwald: Het Dossier Lepage 03 - Bijlagen 1 tot en met 4

Wat voorafging:
Dossier Lepage 01 - Enden der Tanz
Dossier Lepage 02 - De Antoniuskapelle

www.rauna.eu (Onthullingen op de website van Ysa Pastora):
Als je Hammer optelt bij Edelweiss (en Buckelwiesen) en dat combineert met het jaartal 1959 en de Heilige Antonius, kom je automatisch uit bij de Antoniuskapelle... en dus bij de fictie die Hammer heeft gecreëerd. Want àchter de code die naar de Antoniuskapelle leidt, zit nog een andere code, dieper geworteld en verder vertakt, die naar het Ware Punt leidt:
Hammer + Edelweiss + 1959 + Antonius


12/06/2015 - Het Dossier Lepage werd opgenomen in De Hamer van Thor


Luisterboeken Podcast