29.10.18

Met Heer Halewijn, Anton Cogen en het Gemengd Aalsters Volkstheatraal & Academisch Schrijverskoor in Utopia


In de middeleeuwse ballade zingt Heer Halewijn ‘een liedje klein/en al die dat hoorde wou bij hem zijn’. Dat vernam een koningskind ‘die om haar schoonheid zo werd bemind’. Helemaal op het einde is er evenwel ‘een groot banket’, en wordt ‘het hoofd op tafel gezet’. 


 Een theatrale combinatie van griezelverhaal, poëtische performance, lezing... gekruid met enige humor. Van het Blauwbaard Archetype tot de tragische figuur van Orfeus debiteert een dolgedraaide don Juan lokkende toverliederen… Samen met Anton Cogen en het Gemengd Aalsters Volkstheatraal & Academisch Schrijverskoor gingen we op 27 oktober in avant-première in Utopia.Wij gaan met deze productie graag op reis. Alle info: patrick.bernauw@gmail.com


11.10.18

Eerste Literatuur op Zaterdag: Achtergelaten bagage (Leslie Hubrechts) / Memoires van Heer Halewijn (Bernauw, Cogen & Co.)Op zaterdag 27 oktober gaan wij van start met onze eerste Literatuur op Zaterdag uit een reeks van vijf, en dit voor het academisch seizoen 2018-2019. In samenwerking met de Academie voor Podiumkunsten van Aalst, Muza vzw en de Storytellers – zijnde een vereniging van cursisten en ex-cursisten literaire creatie / “schrijven” – presenteren we u op vijf zaterdagen in de Geuzenzaal van Utopia, Aalst telkens een literair dubbelprogramma van een uur met start om 15 uur en 16.30 uur.

Op 27 oktober, van 15 tot 16.00 uur, spreekt Leslie Hubrechts over haar ervaringen met de aanslag van 22 maart 2016 op Zaventem, waar zij het boek Achtergelaten bagage over schreef.

Leslie Hubrechts signeert haar boek graag voor u.

Van 16.30 uur tot 17.30 uur stellen Anton Cogen & het Gemengd Academisch & Volkstheatraal Spreekkoor samen met uw dienaar u graag de Memoires van Heer Halewijn voor. Compagnie de Ballade maakte van deze oeroude Vlaamse ballade eerder al deze muzikale versie:

Voorverkoop: 4 euro. Aan de kassa: 5 euro. Een abonnement op 5x Literatuur op Zaterdag kost slechts 15 euro. Alle info en het volledige programma vindt u op:
www.storytellersaalst.blogspot.comPatrick Bernauw & Anton Cogen maakten diverse locaties in Vlaanderen
behoorlijk onveilig, zoals hier in Gent.6.10.18

Aan de Tafel van Elise valt op zondagavond wat te beleven...


Ik had de eer en het genoegen De Tafel van Elise te mogen inwijden, op een vrijdagavond begin september met een tryout en op zondagavond 30 september "voor echt" met de vertelling VossenStreken van Reynaert. Maar er valt daar nog veel meer muzikaal, theatraal en literair lekkers te beleven... Zo staat ouwe gabber Marc Borms op 28 oktober paraat met Mermaid Moonshine, original songs with a twist of folk roots & blues. Hij brengt Jack Thysen mee en een aantal songs die de sfeer van het diepe zuiden van Amerika ademen, waar hij zo graag vertoeft. En hij vertelt over verdriet, gemis en liefde. Een pijn die verzacht wordt door 'mermaid and moonshine', meerminnen en de typische gestookte ‘booze’ uit het diepe zuiden.

In november herdenken we het einde van de 'Groote Oorlog'. Maar wat betekende de Eerste Wereldoorlog voor Erembodegem en zijn inwoners? Cynrik De Decker, co-auteur van het boek Erembodegem, een dorp, twee oorlogen (2004) vertelt hoe dit dorp die vier jaar doorstond: de Duitse inval in de zomer van 1914 – Erembodegem als Etappengebied en de Moord op 'Christus' – Erembodegemnaren aan het IJzerfront – Opgeëisten en de opeisingen – Kinderen in de Grote Oorlog... Tijdens zijn onderzoek, eind vorige eeuw, sprak hij nog met getuigen die het meegemaakt hadden. Afspraak op 4 november aan De Tafel van Elise!


Anton Cogen vertelt Irish Whisky in De Grooten Avond (Gentse Feesten)

Op 9 december hebben Anton Cogen en ikzelf iets te vieren... Een kwarteeuw samenwerking, oké, maar ook een plechtige gebeurtenis die alles te maken heeft met de opening van een heuse UFOLIE Bewaarbibliotheek

We zouden deze festiviteit graag enige luister meegeven door een herneming van onze duo-vertelling Irish Whisky & De Vloek van Macbeth. Het eerste is een bewerking die ik maakte van een griezelverhaal van Gentenaar Jean Ray/John Flanders, een fantastisch griezelverhaal, op een al even fantastische manier vertolkt door Anton Cogen. De Vloek van Macbeth volgt het gelijknamigeek en  mag beschouwd worden als een heus literair-wetenschappelijk experiment. Rust er écht een vloek op dit toneelstuk van William Shakespeare? Ik test het graag uit op een levend publiek!

Patrick Bernauw spreekt een Vloek uit (foto: Winny Man)


Podcast Mystiek Actie Front MAF!

Luisterboeken Podcast