29.3.12

Aalsterse Gazet & Boon2012: "Goed nieuwsshow Dylan Casaer sputtert"
Goed nieuwsshow Dylan Casaer sputtert


"Het Boonjaar is goed begonnen, zeer goed zelfs. Misschien wel te goed voor Aalst. Dat wil niet zeggen dat alles kan. Politiek blijft politiek, maar ook cultureel loopt niet iedereen in de pas zoals je het zelf zou willen. Of hij nu Patrick Bernauw of Uilekot Herzele heet. Maar journalisten, of noem ze persmedewerkers, van reclamebladen die de inspanning leveren extra aandacht aan Boon te besteden, niet uitnodigen op de opening  van een Boonjaar, ja... Een sponsor die een inspanning levert om weekendarrangementen aan te bieden, waar toerisme geen tijd of geen wil voor heeft, niet uitnodigen op de openingsavond, ja... Fier zijn dat het Boonjaar over de grens naar de Noordelijke Nederlanden trekt, lees Holland, maar in de Nederlandse media zo goed als niets lezen, laat staan in ons overgesubsidieerd Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond in Amsterdam wat aantreffen over Boon, ja... Er is perceptie, maar er is ook Perceptie..."

Lees het volledige artikel van de Aalsterse Gazet hier.

23.3.12

Sabam voert "Het Proces" van F. Kafka uit zonder toestemming van de rechthebbendenGeachte Heer/Mevrouw SABAM,

Wij zijn op de hoogte gebracht van de reproductie en manipulatie van een verhaallijn in het alternate reality game "Het Proces" (naar F. Kafka), waarvan vzw de Scriptomanen de rechten bezit.


Volgens onze informatie werd hiervoor geen voorafgaande toelating gevraagd, noch aan de auteur(s), noch aan uw eigen diensten, met name SABAM.


Met het oog op de regeling van de rechten verzoeken wij u daarom zo vriendelijk te willen zijn BINNEN DE 8 DAGEN de procedures van "Het Proces" tegen uw eigen lid (sinds 1981), vennoot (sinds een paar jaar later) en laureaat van de SABAM Prijs voor Toneel (1999) Patrick Bernauw stop te zetten, en ons dat binnen de bovenvermelde termijn per kerende te bevestigen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Joseph K.

Voor de Raad van Beheer van vzw de Scriptomanen:
Pé Boonaparte, Hash Nys & McRosby Zonder Jong

PS: 
"Iemand moest Josef K. hebben belasterd. Want op een ochtend, zonder dat hij iets kwaads had gedaan, werd hij zomaar gearresteerd." - Het Proces is een indrukwekkende graphic novel naar het gelijknamige werk van Franz Kafka, dat in 1925 postuum verscheen. Hierin wordt het duistere verhaal beschreven van Joseph K., "die zonder aanleiding verwikkeld raakt in een verbijsterend juridisch proces. K. valt van de ene verbazing in de andere en raakt volledig gedesillusioneerd, terwijl hij wanhopig probeert zijn onschuld te bewijzen – zonder te weten waarvan hij eigenlijk beschuldigd wordt. Het proces laat op grimmige wijze zien hoe bureaucratie het leven van burgers kan ruïneren; in die zin is het verhaal nog net zo actueel en betekenisvol als aan het begin van de twintigste eeuw."
Klinkt het bovenstaande u wellicht enigszins surrealistisch, ja zelfs ronduit absurd in de oren? Mmm... Het is anders wel een vrij exacte weergave van een mail die ik mocht ontvangen van SABAM:

* waarin SABAM op de hoogte werd gebracht van "de reproductie en manipulatie" van foto's, zonder te specifiëren over welke foto's het precies gaat;
* in videoclips "Proficiat, Elpee Boon", die wij nooit gemaakt hebben (de opgegeven titel slaat op een eenmalig live programma);
* die "online staan" en "te koop worden aangeboden", wat aantoonbaar onjuist is, als SABAM de moeite had genomen de verkregen informatie even te checken (zie de meldingen op deze website, op de website van de Scriptomanen en op die van Compagnie de Ballade).

Waarin SABAM vervolgens stelt dat:
* volgens "onze informatie" (= de eigen SABAM informatie) geen voorafgaande toestemming werd gevraagd aan de auteur, wat ik betwist;
* volgens "onze informatie" (= de eigen SABAM informatie) geen voorafgaande toestemming werd gevraagd aan de eigen diensten (van SABAM), wat ik eveneens betwist.

Waarin SABAM ten slotte verzoekt:
* BINNEN DE 8 DAGEN de uitzending van de filmpjes stop te zetten en "ons" (= SABAM) dat binnen de bovenvermelde termijn per kerende te bevestigen, terwijl de desbetreffende filmpjes al enkele weken niet meer op het web staan (zie eveneens de meldingen op onze websites, die niet door SABAM werden geconsulteerd).

Zonder te weten waar het precies over gaat vraagt SABAM met andere woorden het stopzetten van filmpjes BINNEN DE 8 DAGEN - filmpjes die op dat moment al weken stopgezet zijn -, en dit met het oog op te betalen "reproductierechten" voor filmpjes die bijgevolg niet vertoond worden. Hiermee gaat SABAM bovendien ook geheel en al voorbij aan de open brief waarin vzw de Scriptomanen reeds op 16 maart de onduidelijkheid en dubbelzinnigheid van één en ander aankaartte en om opheldering terzake vroeg - open brief waarop SABAM er amper in slaagde BINNEN DE 8 DAGEN te reageren, en uitsluitend nadat ondergetekende eerst een behoorlijk verschroeiend telefoontje diende te plegen naar de opsteller van het oorspronkelijke "vriendelijke verzoek" van SABAM.

Of hoe SABAM, in een staat van volstrekte bewusteloosheid maar wel met het handje open,  meewerkt aan het toepassen van - een economische vorm van - censuur en het monddood maken van de eigen auteur(s). De filmpjes waar het om te doen is, bevatten immers enige kritiek op de verantwoordelijken voor Boon!2012 - kritiek die, zoals eerder gezegd, met alle mogelijke middelen (en ook een paar onmogelijke) het zwijgen dient opgelegd.


Proficiat, SABAM!... Mijn auteursrechtenvereniging om trots op te zijn!

 Patrick Bernauw

22.3.12

Louis Paul Boon Ontmaskert


cover door Paul Van Gysegem
 van Louis Paul Boon Ontmaskerd/t?
een biodrama van Patrick Bernauw & Freek Neirynck
uitgegeven door HAM vzw


De Streekkrant van deze week is tegelijk een Boonkrant geworden, en mag in diverse opzichten niet alleen zeer informatief heten (want ze geeft een quasi-volledig beeld van wat er zoal rond Boon gebeurt in de Keizerlijke Stede van Aalst), maar ik vond ze ook bijzonder amusant. Alleen al omdat het Boontje-dat-graag-al-eens-een-Reinaertse-Vossenstreek uithaalt ook een plaatsje heeft gevonden in deze Boonkrant van de Streekkrant.

Louis Paul Boon krijgt zijn Kathedraalst, 
"klootjesvolk niet toegelaten"
 
Al of niet ontmaskerd, is de honderdjarige Louis Paul Boon in zijn Boonjaar inderdaad nog altijd druk, druk, druk aan 't ontmaskeren. Zelfs postuum neemt de rebelse dwazekloot uit Erembodegem het nog steeds op voor het soort tedere anarchisten van zijn slag, dat met alle mogelijke - en ook een paar onmogelijke - middelen door het culturele en politieke establishment monddood wordt gemaakt. Krijgt de Grootste Vlaamse Volksschrijver  (dixit Bart De Wever) in Aalst een Praalgraf om U tegen te zeggen, richten ze daar voor het Geniale  Boontje Op Zijn Korte Beentjes de Grootste Kathedraal Ooit op - de hele stad daarmee wederdopend tot een Kathedraalst -, dan zet hij ze, zo tussen de lijnen door, gralèk op z'n Oilsjters, toch nog een neus & in hun blote marketing -en publiciteitsgeflikker.

Ik hoor het Karel De Naeyer - in 1994 met Louis Paul Boon Ontmaskerd/t? kortstondig in de huid van Boontje gekropen - graag zeggen: "De auteurs lieten Boontje floreren in zijn stamcafé "De Jager" in Erembodegem. Boontje was een sociaal man, die graag een pintje dronk, maar vooral het contact met de volkse mens niet uit de weg ging." - De "volkse mens" die zorgvuldig geweerd werd op de officiële opening van zijn Jaar.

"Dat Boon graag "toneel" speelde en zich met zwier in het gemoed van diverse personages kon inleven, maakte van hem een boeiend figuur met vele facetten. Het theaterstuk kreeg een episch-naturalistische aanpak met een postmodern tintje. (...) Niet alleen de mens Boon werd van zijn heiligenstatus ontdaan. Ook de impact van zijn literaire werk kwam ruimschoots aan bod."

En dan slaat Karel De Naeyer op zeer Oilsjterse wijs aan het foeteren: "Velen geven zich uit voor Boonkenner, maar als je ze in de wereld van Boon brengt, kennen ze hem helemaal niet. (...) In Aalst werd het stuk niet naar waarde geschat. Niemand is sant in eigen land. In Antwerpen echter won Lanseloet er het Rupelfestival mee en in Gent werden we ook laureaat. Rond Boon is er blijkbaar altijd controverse. Vandaag en ook toen. We werden een beetje geboycot. Boon heeft zoveel ernstige dingen geschreven die tegen de schenen van de maatschappij schopten. In Antwerpen begrepen ze de achterliggende symboliek in het theaterstuk. Boon is er niet meer, maar hij speelt nog dagelijks met ons."

"Boon is er niet meer, 
maar hij speelt nog dagelijks met ons..."

Wie had ooit gedacht, Karel, dat wij samen & unisono hetzelfde zouden zeggen? Dat er, bijna twintig jaar na datum, nog altijd niets is veranderd, en dat je analyse van toen nog steeds perfect van toepassing is op Boon2012

Het stuk van Freek Neirynck en mezelf werd destijds uitgegeven bij HAM vzw, het kunstenaarscollectief dat in al zijn manifestaties "de binding met de mens wil beklemtonen", en waarvan Louis Paul Boon ooit aan de wieg heeft gestaan. Vandaar dat de Honest Arts Movement ook de uitreiker is geworden van de nog steeds fel gegeerde Louis Paul Boon Prijs. Omdat er zoveel jaar na datum nog steeds niet de minste interesse is in Aalst voor het werk van de  eigen (nog levende) schrijvers, ook niet als dat met Louis Paul Boon te maken heeft, en al helemaal niet in het Boonjaar, zal Louis Paul Boon Ontmaskerd/t? hernomen worden tijdens de Gentse Feesten, in het kader van het BoonApart Festival dat daar georganiseerd wordt door de Aalsterse vzw de Scriptomanen, in samenwerking met o.a. de afdeling Literaire Creatie van de (eveneens Aalsterse) Academie voor Podiumkunsten. Ik zal het zelf brengen, bewerkt tot een verteltheater solo, en met een licht aangepaste titel als Louis Paul Boon Ontmaskert.

Nog zeer lezenswaard in de Boonse Streekkrant van deze week, is het artikel over de 'Rode' Jan De Lichte, geregisseerd door vriend-Scriptomaan Anton Cogen. In 1978 had Anton al eens de regie gevoerd van een Boonbewerking door Pieter De Prins, "met geëngageerde liedjes in de sfeer van de Internationale Nieuwe Scène", waarbij hij Jan De Lichte een jasje van de Rote Armee Fraktion had aangemeten. Boon was "niet echt gelukkig met deze wending", hoewel geweld en bendevorming toch onlosmakelijk verbonden zijn met de figuur van Jan De Lichte. 

"Ook vandaag wordt er gesuggereerd dat het geweld uit de productie moet worden weggesnoeid," vervolgt Cogen. "Geweld in onze maatschappij is bijna gewoon geworden. En toch wil men er zich van overhand mee bemoeien om er een "proper" stuk van te maken. De cirkel is rond. Zoals Boon protesteerde, is er nu de angst van de betrokken politici."

Van Boonerang 
tot Eigen Boon Eerst!
 
Da's het hele probleem natuurlijk, als je een dwars karakter als Louis Paul Boon politiek wil recupereren, bijzetten in een Kathedraalst, uitroepen tot de "Grootste Vlaamse Schrijver Ooit"... Er zijn zo veel facetten aan die hele Boon - van burgerman tot rebel - dat elke poging tot recuperatie vroeg of laat als een Boonerang in je eigen gezicht terug kletst. Een "propere" Boon bestaat nu eenmaal niet; wel een Boon die je, door zijn werk, een spiegel voorhoudt en genadeloos in je blote flikker zet. Louis Paul Boon Ontmaskert... Nu meer dan ooit! (Of hoe je ook een politieke slogan kunt recupereren.)

Zeer lezenswaard in dit verband is Een knipoog op Aalst (Aktueel, 21 maart 2012) - de schrijver van dienst had ook geen kaartje voor de show gekregen, want die was voorbehouden voor p
Prominenten & Gesponsorden. Maar het knipoogje blijft er positief bij, want: "Wat Louis nooit echt van de stad gekregen heeft, geeft hij nu wel aan de stad: positieve aandacht! (...) Pas op het is nooit voor iedereen goed, want enkele van mijn Calimero spitsbroeders met scherpe pen probeerden nog wat tegen te pruttelen. (...) De discussie over wie Louis nu het best gekend heeft zal blijven in deze stad. Op de receptie werd hij geclaimd door 600 mannen en vrouwen. Ik heb rechtover zijn deur gewoond, ik zat bij hem op de trein, ik heb zijne was gedaan, ik was zijn chauffeur, ik heb een schilderij van hem... wij gunnen het iedereen."

Eigen Boon Eerst! scanderen wij dan, zoals op schitterend-groteske wijze werd aangetoond door de farce rond het beschermcomité. 

En zeggen dat het Boonjaar nog loopt tot in oktober... We gaan nog wat meemaken!17.3.12

Jeanne De Bruyn: "Het schrijversras waartoe Boon behoort, moet uitgeroeid worden!"


En dat het hoog tijd wordt 
dat er een grote brandstapel wordt opgericht 
voor zijn boeken... 
Het blijft een beklemmend stukje haatproza, 
dat ineens weer brandend actueel geworden is...
16.3.12

Vzw de Scriptomanen schrijft Open Brief aan Sabam: Quid Portretrecht Erven Boon?
Geachte Heer/Mevrouw,

Gezien het hoogdringende karakter van de kwestie en de relevantie voor een groot aantal auteurs – leden en vennoten van Sabam -, willen wij er met deze Open Brief bij Sabam op aandringen, dat er met bekwame spoed volledige klaarheid zou worden gegeven rond het thema van en de tarieven voor “het portretrecht” in het algemeen, en dat van de erven Boon in het bijzonder.

Inderdaad moeten wij betreuren dat twee van onze producties als gevolg van het inroepen van dit portretrecht in de problemen zijn gekomen. Het gaat om twee “onafhankelijke” producties, die  zonder enige steun of subsidies van het officiële “Boon!2012”-programma van de stad Aalst, in een “Boon-Apart” programma werden gerealiseerd: “Proficiat Louis! 100 virtuele verjaardagswensen voor Louis Paul Boon” en  “Elpee Boon”. Deze laatste productie bestaat uit een liederencyclus van Rudi De Smet, geïnspireerd door leven en werk van Louis Paul Boon, maar zonder gebruik te maken van teksten of zinnen uit zijn werk, en zal binnenkort op cd worden uitgebracht. De werken werden geproduceerd in een samenwerkingsverband van vzw de Scriptomanen, de afdeling Literaire Creatie van de Academie voor Podiumkunsten in Aalst, het Aalsters Literair BonTgenootschap, auteur Rudi de Smet (lid van Sabam, vzw de Scriptomanen en het ALB) en Patrick Bernauw (auteur, vennoot van Sabam, voorzitter van vzw de Scriptomanen, leerkracht literaire creatie aan de Academie en lid van het ALB). De verdere productie en promotie van deze initiatieven komen nu zwaar onder druk te staan.

Oorspronkelijk kwamen de eerste veertig afleveringen van de reeks “Proficiat Louis!” (zie www.sterke-verhalen.blogspot.com)  tot stand met de stilzwijgende toestemming van de erven Boon: zij leverden zelf 5 bijdragen en kregen een aantal filmpjes in hoge resolutie toegestuurd. Toen de Scriptomanen evenwel, samen met het Volks Comité Boon, actie begonnen te voeren tegen de aanwezigheid van een ex-Vlaams Belanger in het beschermcomité Boon!2012, en daarna tegen de onevenwichtige samenstelling van dit comité, werd de stilzwijgende toestemming ingetrokken en moesten de Scriptomanen op vraag van de erven Boon alle clips waarin een foto van Louis Paul Boon werd verwerkt, op non-actief zetten, en dit op straffe van een boete van 250 euro per overtreding. Deze eis was ook van betrekking op de foto die gebruikt werd voor de promotie van “Elpee Boon”, waarbij Rudi De Smet tijdens een concert in het Stedelijk Museum ’t Gasthuys van Aalst, door de organisatoren werd opgesteld voor een grote poster van Louis Paul Boon, waarvan Marianne Vanderauwera vervolgens een foto heeft genomen.  

Wij vermelden dit maar even opdat Sabam zich terdege bewust zou zijn van de context waarin één en ander geïnterpreteerd dient te worden: een aantal auteurs en leden van Sabam – en medewerkers van vzw de Scriptomanen – , maar ook diverse andere auteurs die onafhankelijk werken van het Boon!2012-programma, wordt het nu welhaast onmogelijk gemaakt een artistieke hommage te brengen aan “de grootste Vlaamse schrijver ooit”, vanwege de vaak exorbitante claims die hen mogelijk boven het hoofd hangen, indien zij één of andere foto van Louis Paul Boon zouden gebruiken in hun werk of bij de promotie van hun productie.  

Op de site van het kunstenloket (http://www.kunstenloket.be/advies/auteursrechten-en-naburige-rechten/hoe-zit-het-met-het-portretrecht) is met betrekking tot het portretrecht heel veel informatie te vinden, die het er voor een leek allemaal niet doorzichtiger op maakt.  Hoe interpreteert Sabam bijvoorbeeld volgende zinsnede: "De auteur of de eigenaar van een portret dan wel enige andere persoon die een portret bezit of voorhanden heeft, heeft niet het recht het te reproduceren of aan het publiek mee te delen zonder toestemming van de geportretteerde of, gedurende twintig jaar na zijn overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden.”

Sabam werd inmiddels ook gecontacteerd door Hilde Nijs, lid van het Volks Comité Boon, met een aantal vragen die niet sluitend of eenduidig konden beantwoord worden via de telefoon:
1.      Kunnen de erven Boon ook rechten laten gelden op foto’s die niet door de erven Boon zijn genomen?
2.      Kunnen de erven Boon ook rechten laten gelden op een tekening of een schilderij gemaakt naar een foto van Louis Paul Boon, die al of niet door de erven Boon werd genomen, en ook indien de tekening of het schilderij een zeer vrije artistieke interpretatie is van de bewuste foto van Louis Paul Boon die al of niet door de erven Boon werd genomen?
Indien het antwoord op beide vragen “ja” is, kan Sabam ons dan de tarieven meedelen die voor het gebruik van dergelijk materiaal gelden, op radio en televisie, in het theater, in print, digitaal, enz…?

Graag kregen we van Sabam een klaar en duidelijk standpunt te horen in verband met de hier geschetste problematiek, evenals een lijst van de daarmee samenhangende boetes en tarieven voor diverse mogelijke misbruiken, die door leden en vennoten van Sabam zouden kunnen worden begaan in het kader van hun hommages aan Louis Paul Boon, nu het Boonjaar 2012 gisteravond officieel werd geopend.

Ten slotte willen we in deze ook de auteursrechterlijke status nagaan, en het standpunt van Sabam inzake een parodie of persiflage op zekere actuele gebeurtenissen waarin niet een hommage aan Louis Paul Boon, maar aan ene Lodewijk Boonaparte zou behandeld worden, in gedichten, liederen, foto’s, tekeningen en illustraties, video- en audioclips, verhalen en toneel, waarbij de literaire genres van de “parodie” en de “persiflage” worden gebruikt “om te spotten” met personen of toestanden – in dit geval dus allerminst met de persoon van Louis Paul Boon, maar zeer zeker wel met bepaalde gebeurtenissen rond zijn officiële viering. “In grote lijnen is het dus hetzelfde als een satire,” lezen we op Wikipedia over een “parodie” of “persiflage”. “Het verhaal (de tekst of het beeld) wordt op een ironische manier nagedaan. Dit kan zowel op een onschuldige als op een agressieve wijze gebeuren. Het succes van de parodie zal groter zijn naarmate het origineel bekender is en de geparodieerde (uitvergrote) elementen dus herkenbaarder zijn.” - Kan het portretrecht van de erven Boon, of enig ander auteursrecht, ook betrekking hebben op een parodie zoals hier omschreven… en zo ja, in welke mate, en met welke tarieven?

We willen er voor de rest nogmaals op drukken dat zo lang Sabam geen duidelijk standpunt inneemt in deze kwestie, een aantal producties van Sabam leden en vennoten niet verder gezet kunnen worden, of niet kunnen worden gepromoot zoals oorspronkelijk voorzien, of zelfs helemaal niet kunnen worden geproduceerd, omdat de betrokken auteurs volslagen in het ongewisse verkeren met betrekking tot de financiële claims die hen mogelijk boven het hoofd hangen. De Scriptomanen organiseren tijdens de Gentse Feesten, van 14 tot en met 22 juli 2012, het programma “De Bende van de Boonaparten”, dat nú moet voorbereid worden, en waarvoor geen weken meer kan gewacht worden op een klaar en duidelijk antwoord van Sabam.

Met de meeste hoogachting,

Voor vzw de Scriptomanen:
Patrick Bernauw – Marc Borms – Rudi De Smet – Guy Didelez
Voor het Volks Comité Boon:
Filip De Bodt (Herzele) – Didi de Paris (Leuven) – Freek Neirynck (Gent) – Hilde Nijs (Ninove) – Yannick Van der Speeten (Aalst)Booncoördinator Peter Van Den Bossche als journalist voor Het Nieuwsblad over zijn eigen organisatie:

 

Boonjaar gisteravond op gang getrapt

Verjaardagsfeest voor wijlen Louis Paul Boon

AALST - In cultuurcentrum De Werf werd gisteren de honderdste verjaardag van wijlen Louis Paul Boon gevierd. Bijna zeshonderd literatuurliefhebbers woonden het feestje voor de bekende Aalsterse schrijver bij. Daarmee is het Boonjaar officieel begonnen.

Volledig artikel:
 http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=LK3NI24D

Patrick Bernauw gaat na of zijn brede middenstreep goed ligt,
want als ge over uzelf schrijft in uw eigen gazet,
moet ge toch goed voor de dag komen.

Misschien kan iemand ook eens vragen stellen bij de deontologische code van een journalist, die zijn eigen organisatie bespreekt in zijn krant? Hoe bruiner gaan ze 't nog bakken bij Boon!2012?

Of misschien is dit gewoon het moment bij uitstek om een geheel objectieve recensie te schrijven over mijn nieuwste boek, "De Zaak Louis XVII", dat momenteel in de boekhandel ligt te pronken, en die dan te publiceren op mijn eigen blog. Een anonieme commentator zei toch al dat dit hier naar zelfverheerlijking rook, dus dat kan er wel nog bij. 

"De Zaak Louis XVII" van Patrick Bernauw is dus een echte aanrader hé, literair hoogstaand, moreel zeer verantwoord en politiek absoluut correct (hoewel, nu neemt hij het eens op tegen het onrecht dat een koningskind werd aangedaan; ja, morele verontwaardiging kent nu eenmaal rang noch stand).

Allemaal naar de boekhandel 
& kopen, die handel! 

(Enfin, dat boek, bedoel ik.) 

't Is een nieuw meesterwerk
van de grootmeester
in het genre 
van de historische faction!

Zeg dat de schrijver 
het zelf gezegd heeft! 

(En die kan het weten.) 
(Hij heeft het toch zelf geschreven, zekerst?) 
(Het boek én de recensie hé!)

Van dezelfde auteur(s?) 
wordt binnenkort verwacht:

het vertel- en muziektheater 
in de beste schelmentraditie:

De Bende van de Boonaparten

gevolgd door de gelijknamige 
 historische faction schelmenroman!

Hou deze blog dus goed in de gaten!

15.3.12

Welkom in elke bibliotheek. Behalve in die van Aalst

Patrick Bernauw toerde 12 jaar met zijn muziektheater Compagnie de Ballade
door Vlaanderen en deed daarbij, onder meer in de Jeugdboekenweek,
honderden scholen, bibliotheken en culturele centra aan.
Hij was nooit te gast in de bibliotheek of het cultureel centrum van Aalst.

William Peynsaert:

 Wie schrijft die blijft, zegt men. Een idee dat veel mensen lijkt aan te spreken. Uitgeverijen worden elk jaar overspoeld door honderden manuscripten. In veel steden zijn er jaarlijks tal van initiatieven om de schrijflustigen te ondersteunen. “Maar niet in Aalst”, zegt veelschrijver, Patrick Bernauw.

“Wie romanschrijver wil worden heeft het de eerste honderd jaar moeilijk”, zei Louis Paul Boon. Patrick Bernauw, literaire duizendpoot en voorzitter van VZW de Scriptomanen, borduurt hier op verder en zegt: “De stad Aalst heeft blijkbaar de taak op zich genomen om de waarheid van dit citaat in de praktijk te gieten. Hier in Aalst is het geen 100 jaar, maar 200”. Patrick kan veel voorbeelden geven. De stad had 500.000 euro om Boon in de bloemetjes te zetten voor zijn honderdste verjaardag. “Een mooi initiatief”, zegt Bernauw, “met een mooi programma. Maar toch een kleine bedenking: centraal in  de hele viering staat een beroemd schrijver en toch is niet één euro van dat bedrag naar Aalsterse schrijvers of literatuurliefhebbers gegaan. Dat is toch een klein beetje vreemd, niet?” Volgens Bernauw wil de stad alle schrijvers er buiten houden, want die hebben de reputatie dat ze niet makkelijk in de pas lopen.

Lees hier het volledige artikel.
Amuseert u, daar in de Werf, vanavond!
Dat doen wij met de Boon-Aparten ook... 
en wel gràààààààlèk!"
(Met dank aan een anonieme tipgever.)


Bij de honderdste verjaardag van Louis Paul Boon. 

De boodschap van Yannick Van der Speeten werd jammer genoeg "geclipjacked"
door een paar rebelse Boonadepten... 
Een WoordAanslag van het LIterair CReatief Actiefront LICRA... 
of van een bende Scriptomanen?

14.3.12

Volks Comité Boon: "Bart de Wever... of de Gespleten Burggraaf"
Op de pagina Opinie & Analyse van De Standaard (13 maart 2012) meldt Bart De Wever dat “Vlaanderens grootste schrijver” (“de Aalsterse volksschrijver Louis Paul Boon”) zijn laatste historische roman en literair testament, Het Geuzenboek, aan dezelfde periode wijdde als het debuut  van “Vlaanderens bekendste schrijver”. (“Want ook Hendrik Conscience schreef ’t Wonderjaer over de Tachtigjarige Oorlog.”)
“Boon zet zich echter fel af tegen de droomwereld die Conscience in zijn oeuvre creëerde en waarin de gewone Vlaming zich kon verliezen tussen de schone jonkvrouwen en de edele ridders. Boon beschrijft de opstand van de onderdrukte, kleine man tegen de almacht van Kerk en staat. Een vrijheidsstrijd die helaas verraden werd door de eigen elite, die eigenlijk niets wilde veranderen en daardoor uitblonk in lafheid en besluiteloosheid. (…) ‘En Vlaanderen was overwonnen en stierf, en alle Geuzen waren er uitgeroeid, amen en uit,’ is de veelzeggende slotzin van het boek. (…) Louis Paul Boon levert daarmee de sociaaldemocratische versie van een bijzonder hardnekkige mythe van de Vlaamse Beweging.”
Er valt veel te zeggen voor de opinie en analyse van Bart De Wever. Nog een geluk dat hier in Aalst en Zuid-Oost Vlaanderen, geboortestreek van Jan De Lichte, niet alle Geuzen zijn uitgeroeid, om er – hoewel verraden door de eigen elite – inderdaad veel over te zeggen. Zodat er nog niet meteen “amen en uit” onder dit verhaal dient geschreven.
Zo vragen wij van het Volks Comité Boon ons bijvoorbeeld af hoeveel bruiner de rangen van de N-VA nog gaan verkleuren, door al de ex-Vlaams Belangers die men daar liefdevol omarmt. Heeft Bart De Wever er al eens over nagedacht hoe de ex-communist en socialist Louis Paul Boon zou aangekeken hebben tegen de schaamteloze poging tot recuperatie van én zijn romaneske held én de historische figuur én het symbool Daens, door dezelfde ex-Vlaams Belangers ? In hoever zijn notionele –en pensioenstandpunten te rijmen zouden vallen met die van “Vlaanderens grootste schrijver”? Wat “de Aalsterse volksschrijver Louis Paul Boon”, nooit vies van een boutade, zou gevonden hebben van, pak weg, deze uitspraak van superfan Bart De Wever: “We zijn het enige land ter wereld waar je eeuwig werkloos kunt blijven”?
Hoe lang wil de N-VA deze intellectuele spreidstandjes nog aanhouden? In het tennis staan ze bekend als “een Kim Clijsterke”, in het ballet als een “Grand Ecart”, maar ook met haar nieuwe sportieve look moet de partij er toch zorg voor dragen dat ze de benen niet zo ver open spreidt – en vergeef ons deze ongewilde, maar zeer viezentistische connotatie – dat ze in twee stukken scheurt. Wij kunnen Bart De Wever in dat verband trouwens een schitterende korte roman aanbevelen, van Italo Calvino, De gespleten burggraaf (verschenen in de bundel Onze voorouders, Bert Bakker, 1986).

Voor het Volks Comité Boon:

Aalst: Patrick Bernauw, Rudi De Smet

Gent: Freek Neirynck
Herzele: Filip De Bodt (contactpersoon)
Leuven: Didi de Paris
Ninove: Hilde Nijs, Ben Schokkaert

PS: Lezen in de Lente staat voorlopig nog altijd niet op de Boon!2012 site. Het Volks Comité houdt een postkoets van Jan De Lichte klaar om de boodschap desnoods één dezer dagen ter komen overbrengen.


13.3.12

Jan "Delight": Stand & Deliver


Adam & The Ants: "Stand and Deliver, Jan Delight!"

Met dank voor het signaleren, Didi de Paris! 

En o ja, Jan De Lichte poseerde gewillig voor onze eigenste Hilde Nijs!


11.3.12

Première van "Proficiat, Elpee Boon!" van Aalstenaars Patrick Bernauw & Rudi De Smet, in de Koepoort, Ninove


Gisteren ging in de Koepoort, Ninove ons gezamenlijk hommage-programma in première. Het werd een bonte Boon-Aparte avond, met gastoptredens van onder andere Jan De Lichte, die net zoals op 14 januari (Klara in de Singel) het gedicht Occupeer de banken  bracht, met als slotstrofe:


En ik zal ze een geweten schoppen
tot ze om genade smeken
waarna ze die kunnen steken
zoals dat heet
voor mijn part in gat
of reet.

Jeanne De Bruyn was ook weer van de partij en wil nog steeds een nieuwe grote brandstapel oprichten. Want: "Het schrijversras waartoe Boon behoort, moet uitgeroeid worden!"

Niet onopgemerkt voorbij gingen voorts de donderpreek van Jezus Christus ("Van communist tot viezentist... Ja jong, ge komt gij van ver hé!"), het (vr)olijke duo Mieke & Maaike (die dansten met Louis & Paul, en zo hun obscene tweede jeugd beleefden), en de quiz Tis Maar een Kwis waarin werd overgegaan tot een Openbare Uitverkoop van mijn Tweedehandse Boeken. 

Muziek was er uiteraard ook. Rudi en ik brachten Mieke Maai Me, Zoveel Ondines, Schoonmoeder... en als uitsmijter een tweestemmige samenzang bij het stemmig gedoofde haardvuur, met een koor van vendelzwaaiende VNV-schuinsmarcheerders op de achtergrond:  

Ah Louis! Wij hebben een Boontje voor jou!
Oh Louis! Een Engelenkroontje voor jou!HAM-vraag bleef natuurlijk: 

"Wat deed die donkerbruine handdoek
 nu eigenlijk in die rooie zak!?"Misschien dat daar een antwoord op komt op de volgende Boon-Aparte avond... en wel op 16 maart, in Gent, bij Freek Neirynck?
De avond heb ik afgesloten met de Overigens-zin. Want zoals Marc Reynebeau terecht opmerkte in De Standaard van 9 maart 2012 (100 Jaar Boon), waarin ook het ongepaste beschermcomité aan bod kwam:  

"Boon hield aan de oorlogen van zijn eeuw 
(de twee wereldoorlogen 
en de atoomdreiging van de Koude Oorlog) 
een soort shellshock over."
Het is maar één van de redenen waarom een donkerbruine handdoek niet in een rooie zak thuishoort. Maar het is ook de enige reden waarom ik onze nu stopgezette reeks Proficiat Louis! onder de vlag liet varen van de Vredesactie... en omdat het doel in uitzonderlijke omstandigheden al eens de middelen heiligt, onze live optredens met graagte misbruik om hier campagne voor te voeren. 

Louis zou het waarschijnlijk wel zo gewild hebben, denk ik dan.

www.vredesactie.be/overigens

Later op de avond, zo rond middernacht, verscheen de Zware Cavalerie voor de Koepoort, in de gedaante van Anton Cogen, "beter bekend onder dezelfde naam". Hij had voor alle zekerheid zijn boerderijbotten aangetrokken en ook een stok meegebracht om in de stront te roeren, indien nodig. Hij bracht in het Boonjaar een verhaal van Gentenaar Raymond De Kremer, beter bekend onder een hele reeks andere namen, als daar zijn: Jean Ray en John Flanders - om alleen de belangrijkste te noemen. De vertelling Irish Whisky - toen nog in de vorm van een monoloog - dook exact twintig jaar geleden voor het eerst op in het repertoire van Anton Cogen, en meer bepaald ook in onze allereerste samenwerking: Een Gents Avontuur met Jean Ray (Gentse Feesten, 1992). Ja, 2012 is echt wel een verjaardagenjaar...
 
Enfin, wie één van bovenstaande heren wil boeken - of ze altegader in huis wil halen - kan dat nog altijd doen via vzw de Scriptomanen, en wel hier.


9.3.12

Geen geld... Waarover hebben wij dan 4 maanden onderhandeld?


Vandaag in Het Nieuwsblad:

Comité 'Hou Boon Schoon' vraagt aandacht voor alle initiatieven rond Louis Paul Boon 

Kunstenaarscollectief kritisch over Boonviering

Schepen Casaer zegt dat de stad Aalst geen verenigingen sponsort die iets doen rond Boon. 'We hebben co-producenten voor ons programma en daar hebben we al maanden geleden contracten mee afgesloten.'

Mijn vraag aan schepen Casaer is dan waarover hij vier maanden heeft onderhandeld met vertegenwoordig(st)ers van het Aalsters Literair BonTgenootschap, vzw de Scriptomanen en de Afdeling Literaire Creatie van de Academie voor Podiumkunsten. Op zeker ogenblik heeft de schepen - als coördinator van Boon2012 - toen ook toegezegd na te gaan of er nog "iets" mogelijk was binnen de subsidies van het sociaal participatiefonds (12 x 10.000 euro voor scholen, buurtcomités, verenigingen, organisaties die samenwerken met een kunstenaar voor de grote Boon Parade).
Op woensdag 25 januari hebben Rudi De Smet en ikzelf nog een vergadering gehad met de schepen, op zijn kabinet, waarbij we een stand van zaken hebben opgemaakt van mogelijke projecten die konden gerealiseerd worden met de Academie, het ALB en/of de Scriptomanen. De schepen zou ons op maandag 30 januari telefonisch laten weten waar we eventueel een offerte voor konden maken.
We wachten nog steeds op zijn telefoontje.

The Boss & Boon - Eén Strijd: "We take care of our own / the cavalry stayed home""Wie romanschrijver wil worden, heeft het de eerste honderd jaar nogal moeilijk," opent de uitneembare Boonbijlage van De Standaard vandaag. Goed nieuws, ik ben straks halfweg. 

Verderop lees ik dat de schrijver Boon een Reinaert de Vos is die sluw zijn voordeel doet met de morele zwakte van allen, dat "zijn invloed groot blijft" (Tom Lanoye), dat hij "steeds relevanter wordt" (Luckas Vander Taelen), en dat "een mens zijn geweer weleens tegen de barricade (zet) om een pintje te gaan drinken".


In de speciale bijlage geen woord over de ex-Vlaams Belanger Karim Van Overmeire, die door vzw 't Uilekot per toeval in het beschermcomité Boon2012 werd ontdekt. Geen woord over de acties die vzw de Scriptomanen, een aantal ijlings bij elkaar gescharrelde Boonvrienden en ikzelf hebben ondernomen onder de noemer "Boon-Aparte Jan De Lichte", om de ex-Vlaams Belanger uit het beschermcomité te krijgen. Geen woord over de meer dan 1000 vriendjes die wij verzamelden in 12 uur tijd op de Facebookpagina "Schop het beschermcomité Boon2012 een geweten, en de ex-Vlaams Belanger eruit". Geen woord over de vervolgens door Boon-Aparte Jan De Lichte "geoccupeerde" blog van het Aalsters Literair BonTgenootschap, waar een petitie werd gestart die, geïnspireerd door Dirk Verhofstadt, opriep "ja" te antwoorden op de vraag naar meer respect voor de mens, de schrijver, de kunstenaar - in casu Louis Paul Boon. (*)


U vindt van dit alles, waarde lezer(es), ook geen spoor meer terug op deze website, op de website van vzw de Scriptomanen, op de blog van Compagnie de Ballade, waar het programma Proficiat Louis! Ge zijt 100 geworden! (100 virtuele verjaardagswensen voor Louis Paul Boon) bijna halfweg was, of op de ondertussen alweer in de oorspronkelijke staat herstelde site van het Aalsters Literair BonTgenootschap. "Op vraag van de erven Boon, en om de sereniteit van de feestelijke opening van Boon2012 niet te verstoren" hebben Boon-Aparte Jan De Lichte en ikzelf alle posts namelijk op non-actief gezet.


U kunt ze dus niet meer lezen, maar ze zijn er nog. En ze klagen onder meer aan dat de leden van het inmiddels ook spoorloze beschermcomité, waartoe onder meer Luckas Vander Taelen behoorde (sorry Luckas, gij hebt nu alleen maar de bonen gefret omdat gij toevallig aan het woord kwam in De Standaard, en niet een ander toch wel wat linkserig, zogenaamd stout of schijnbaar rebels lid van het beschermcomité - al waren die echt wel in de minderheid) weigerden hun stem  te laten horen in de kwestie, en dat "geen mening hebben ook een mening was". Ze klagen onder meer aan dat de Kritische Kampioenen van het gild der acteurs of schrijvers (sorry Tom, gij hebt nu alleen maar de bonen gefret omdat gij toevallig aan het woord kwam in De Standaard, en niet een ander toch wel wat linkserig artiest met een stout of rebels imago uit het officiële Boon2012-programma) de hele campagne door het zwijgen verkozen. Nochtans waren nogal wat onder hen, samen met De Morgen & De Standaard & Behoud de Begeerte, vooraf door mij persoonlijk of op hun Facebookpagina op de hoogte gebracht van de schande die zetelde in het beschermcomité Boon2012, en vroegen we alleen maar een standpunt in te nemen. De enige die dat ook heeft gedaan was Jeroen Olyslaegers.


Maar, op een paar witte raven na, verkozen zij met z'n allen de Stilte. Toen de klokken aan het luiden gingen, onder andere in De Morgen (dank u, Douglas De Coninck), verkozen zij eensgezind het in Keulen te horen donderen. De schande diende met de Mantel der Boonliefde bedekt, en de eer van de klokkenluiders mocht nog een eindje verder door het slijk worden gesleurd. De acties zouden het gevolg zijn van de rancune van een enkele schrijver uit Erembodegem, die niet aan "de financiële bak" (sic) kon komen - als dit over mij gaat, komt het neer op je reinste laster en eerroof -, of ze zochten, zoals klokkenluider Filip De Bodt van het ondertussen ijlings opgerichte Volkscomité Boon, alleen maar publiciteit "op de kap van Boon", voor hun eigen programma - zie bijvoorbeeld  Lezen in de Lente. Er was voor de klokkenluiders zelfs ei zo na geen plaats in de herberg, toen wij in Carnavalstad Aalst een ruimte zochten voor de open volksvergadering. Ook het Aalsterse artistieke en/of progressieve verenigingsleven gaf immers niet thuis, op het Masereelfonds na.
Waarde lezer(es), neemt u het van mij aan: de acties van het artistiek collectief  Boon-Aparte Jan De Lichte waren niet ingegeven door plat opportunisme of geil subsidiegekwijl, maar door morele verontwaardiging, door woede, door pure, onversneden liefde voor Louis Paul Boon - de Mens en het Werk (met hoofdletters, vanwege die korte beentjes). Wij doppen onze eigen boontjes heus wel zelf, dat hebben we altijd gedaan en zullen we altijd doen - met of zonder subsidies, maar doorgaans zonder, vrij en ongebonden, en af en toe ook eens wild om ons heen schoppend: op 16 maart in Gent, bijvoorbeeld... en in juli tijdens de Gentse Feesten in www.parnassus.be (later meer daarover). 
De acties die wij met de Boon-Aparten hebben ondernomen om gehoord te worden - tot nu toe scoorden ze bitter weinig succes, leest u er kwaliteitskrant De Standaard op na -   hebben nogal wat collateral damage opgeleverd. Ik heb daarvoor reeds mijn excuses aangeboden aan de personen en instanties van wie ik meende dat dit wel gepast was, en het verheugt mij te kunnen meedelen dat ze werden aanvaard. In de nood leert men zijn vrienden kennen. Wellicht hebben mijn acties me dus ook een paar progressieve vrienden gekost; ik moet de schade nog opmeten, maar ik laat ze hierbij graag weten dat alleen Boon2012 mij een rancune toedicht die ik niet in mij heb, en dat het wat mij betreft dus al lang vergeten is en vergeven.


Ik ga mijn geweer nu efkes tegen de barricade zetten en een pintje drinken samen met mijn Boon-Aparte kameraden. Als u erbij wil zijn, dan kan dat morgen 10 maart in de Koepoort in Ninove, onder de noemer GEEF ACHT! Rudi De Smet en ik brengen daar een Boon-hommage waarvoor geen plaats was in het officiële Boon2012-programma van de stad Aalst, zoals dat het geval was en is voor ALLE INITIATIEVEN die door schrijvers en/of literatuurliefhebbers uit Groot-Aalst werden voorgesteld (lijst te bekomen op aanvraag). Een gaver voorbeeld van de sociale uitsluiting waar Louis Paul Boon over schreef, hier evenwel ook met een artistieke dimensie, zult u niet snel vinden.


 


O ja, dit nog. U moet echt eens luisteren naar die hele Wrecking Ball van Bruce Springsteen. Een mens zou nog gaan denken dat hij deze plaat speciaal voor ons gemaakt heeft: We take care of our own / the cavalry stayed home. 

(*) In het heetst van de strijd zie je al eens iets over het hoofd. Sorry, Marc Reynebeau, u hebt wel degelijk een Schoon Boons artikel aan de kwestie gewijd. 

2.3.12

De Morgen: Lid beschermcomité Boon noemde herdenking 'verspilling in het kwadraat'


Dirk Verhofstadt over "De ranzigheid van de N-VA" en het geval Van Overmeire

Dirk Verhofstadt De essentie is: wat zou Boon gewild hebben? Lees onderstaande uitspraak en je begrijpt waarom hij nooit zou gewild hebben dat vlaams nationalisten hem vandaag zouden 'eren': ‘Vandaag of morgen zullen zij weer door onze straten trekken met hun leeuwenvlaggen, hun benagelde botten, hun roffelende trommen’.

 Ook te lezen in het licht van de samenstelling van Beschermcomité Boon2012:

 
Politieke partijen die succesvol zijn, zowel bij verkiezingen als in opiniepeilingen, trekken allerlei mensen aan. Zowel idealisten als opportunisten. Een schrijnend voorbeeld daarvan was de Partij voor een Nieuwe Politiek in België van Paul Marchal, de vader van het meisje An Marchal dat werd vermoord door Marc Dutroux. De nieuwe partij trok mensen van alle slag aan en werd van in het begin geïnfiltreerd door mensen met dubieuze ideeën. In veel gevallen ging het om extreemrechtse figuren die op die manier hoopten een plaats te veroveren in een gemeenteraad of zelfs in het parlement. Uiteindelijk haalde de partij van Marchal in 1999 nauwelijks 0,3 procent en hield toen op te bestaan. Marchal hield de eer aan zichzelf en liet de partij ontbinden omdat hij aanvoelde dat heel wat opportunisten zijn groep wilden misbruiken.

Lees de volledige column van Dirk Verhofstadt hier:

De ranzigheid van de N-VA