22.12.08

Weavers Needle

De Mijn van de Hollander" is een gratis online schattenjacht, waarin jij of jouw team op zoek gaat naar de legendarische Mijn van de Hollander. De schattenjacht start hier ...

Dit zijn de feiten: Jonas Godyn is een volbloed Belg, al drinkt hij whisky als een Schot en heeft hij de zware, borstelige snor van een Mexicaan en de gelooide huid van een man die het grootste deel van zijn leven in de open lucht heeft doorgebracht, onder de blakende zon. Jonas Godyn spreekt niet, hij dondert. Jonas Godyn heeft de hele wereld rondgezworven, op jacht naar verloren schatten, maar nu lijkt hij plotseling spoorloos van de aardbol verdwenen. Wat is er met hem gebeurd?

Op de computer van Jonas Godyn werden een aantal documenten aangetroffen in een map getiteld 'Sleutels tot mijn Schatkamers'. Blijkbaar heeft Jonas Godyn de resultaten van zijn onderzoeken en expedities veilig opgeslagen op een aantal websites of blogs, waarbij de '???' telkens staan voor een cryptische boodschap, een wachtwoord zeg maar, dat ontcijferd dient te worden. Wie met andere woorden de '???' correct weet in te vullen, zal ongetwijfeld toegang krijgen tot een nieuw document, dat uiteindelijk naar een verborgen of verloren schat moet leiden.

Ga jij individueel of in team-verband de uitdaging aan? Wie/welk team slaagt er als eerste in een belangwekkende historische schat te bergen? Alleen de gedreven schattenjager, die vernuft paart aan doorzettingsvermogen, zal er uiteindelijk in slagen de schatten van Jonas Godyn op te sporen!


DE MIJN VAN DE HOLLANDER - SLEUTEL 5

Don Miguel doopte zijn goudmijn de Mina Sombrera, naar de rots in de vorm van een sombrero die dienst deed als herkenningspunt. Hij stuurde er vijftig ruiters heen, onder aanvoering van Cara del Lobo. Zeven weken later keerden ze terug met een hoeveelheid goud die meer dan 120.000 pesos waard was. Een tweede expeditie leverde ongeveer 150.000 pesos op.
Tot op dat ogenblik bevonden de Bergen van het Bijgeloof zich eigenlijk op Mexicaans grondgebied. Maar in dat jaar, 1848, werd er een verdrag getekend waarin Mexico de heilige bergen van de Indianen afstond aan de Verenigde Staten. Don Miguel, die zich altijd had beschouwd als een Mexicaan, woonde nu plotseling op Amerikaans grondgebied. Ook zijn pas ontdekte goudmijn ging over in Amerikaanse handen. 'Als we nog iets willen verdienen, mogen we geen minuut meer verliezen!' zei hij, en hij gaf al zijn mannen de opdracht hun muildieren en paarden te zadelen.
Aan het hoofd van een klein leger trok don Miguel naar de Superstition Mountains. Op de terugweg werd het konvooi overvallen door een grote groep Apachen. Slechts twee jongens die behoorden tot het persoonlijke personeel van don Miguel, overleefden de aanval. Toen de eerste pijlen neerstreken, lieten zij zich vallen achter een rotsblok. Hun schuilplaats was omgeven door dicht struikgewas. Verstijfd van angst, zagen ze hoe don Miguel, al zijn veehoeders en al zijn bedienden door de Apachen werden uitgemoord.
Een maand later bereikten de twee jongens, meer dood dan levend, de hacienda van don Miguel. Alleen vrouwen, kinderen en een handvol oude mannen waren daar achtergebleven. De jongens huiverden nog na bij de herinnering aan de Apachen, die onder het slaken van wilde kreten uitdagend met de scalpen van de goudzoekers zwaaiden. Het kostte hen dan ook geen moeite hun moeders plechtig te bezweren dat ze in hun hele leven geen voet meer in de bergen van de Dondergoden zouden zetten. Maar naarmate ze ouder werden, verbleekte het beeld van de heen en weer zwaaiende scalpen. Ze vergaten wat ze hun moeders bezworen hadden en keerden terug naar de Bergen van het Bijgeloof, en keerden nogmaals terug, en nogmaals.
Nooit slaagden ze erin de Mina Sombrera terug te vinden.
Ze waren de veertig al voorbij toen ze, samen met een compagnon, in de lente van 1876, een nieuwe poging waagden. Geen van de drie Mexicanen werd ooit levend weergezien...

Ga met Google Earth op zoek naar de Peralta Canyon en vertel ons, in graden en minuten noorderbreedte en westerlengte, waar je die gevonden hebt. We hebben een getal nodig van 9 cijfers:

http://patrickbernauw.blogspot.com/2008/12/?????????.html

Geen opmerkingen:

Podcast Mystiek Actie Front MAF!

Luisterboeken Podcast