22.2.16

Stiftgedichten of blackout poetry worden door Dirk Martens en Thomas More gebruikt om utopische contacten te leggen in het hier en nu

De wereld in het algemeen en de stad Aalst in het bijzonder worden steeds nadrukkelijker opgeschrikt door manifestaties uit de vierde dimensie. Het is geen toeval dat wetenschappers in 2016, precies 500 jaar nadat Dirk Martens uit Aalst de Utopia van Thomas More op de drukpers legde, uitpakken met doorbraken die 100 jaar geleden al door Albert Einstein werden voorspeld. Ze hebben het over een 'spiegeluniversum', een 'parallel universum' waarin de tijd vanuit ons perspectief omgekeerd beweegt. En over zwaartekrachtgolven, natuurlijk.
Maar er is meer aan de hand: overal ter wereld neemt men vreemde geluiden waar, die zowel met de reeds genoemde zwaartekrachtgolven in verband worden gebracht, als met aliens, geheime militaire experimenten, de trompetten die de muren van Jericho deden instorten en zo meer. En tegelijk raken de sociale media in de ban van een '800 jaar oude GSM', een vermeende archeologische vondst die sterk doet denken aan mobiele telefoons uit de jaren 90, waarvan de toetsen tekens lijken te bevatten van de 5000 jaar oude Sumerische beschaving.


Om de synchroniciteit compleet te maken, kreeg ik de jongste weken ook 'boodschappen' door via 'channeling' - ik neem aan van Thomas More, want het gaat om Engelse 'blackout poetry'. Blijkbaar gebruiken de geesten van zowel Dirk Martens als Thomas More de 'channeling' techniek - en dan meer bepaald door middel van 'stiftgedichten' of 'blackout poetry' om zich hier en nu tot ons te richten. Het is geen toeval dat ik, net nu, de laatste hand heb gelegd aan een boekje met een essay over synchroniciteit, 'channeling via blackout poetry' en 'Eutopia', en uiteraard ook met de nodige stiftgedichten:Via mijn contacten in occulte en esoterische cirkels, en onder auteurs van 'alternatieve geschiedenissen' of speurders naar ancient aliens, stelde ik een klein onderzoek in naar de 'vreemde geluiden' en het 800 jaar oude mobieltje. Mij werd bevestigd dat op het archeologische artefact dat zou gevonden zijn in Oostenrijk geen Sumerische schrifttekens te zien waren, maar wel symbolen die behoorden tot het Utopische Alfabet van Thomas More.
Ik kreeg zelfs zo'n UFO (= Unidentified Found Object) onder ogen. Jammer genoeg mocht ik er geen foto's van maken. Blijkbaar achtte men het interessanter een buitenaardse missing link te verzinnen, zoals ook duidelijk blijkt uit een 'debunked' filmpje, dan er More en/of Einstein bij te betrekken.


Om het brede publiek aan te sporen de uiterst merkwaardige 'berichten uit Utopia' nader te bestuderen, heb ik in onze jongste podcast aflevering, Geluiden uit het parallel universum Utopia, een aantal 'vreemde geluiden' verwerkt die al eerder door wetenschappers werden opgevangen en beschreven. Mijn vraag aan u is: mail hun officieel vastgelegde wetenschappelijke benamingen, als het even kan in de juiste volgorde, naar

eutopia@teambuildings.eu

Wie de vreemde geluiden het eerst weet te ontdekken en correct te benoemen, ontvangt een wonderbaarlijk eutopisch boekenpakket!


Geen opmerkingen:

Podcast Mystiek Actie Front MAF!

Luisterboeken Podcast