23.7.16

De Frivole Fratsen van VTM-Royalty Reporter Reinout Goddyn en het DNA van Albert I uit Marche-les-DamesRoyalty reporter Reinout Goddyn tikt een relikwie op de kop: boomblaadjes-met-bloedspatten opgeraapt in Marche-les-Dames door een adellijke familie. De bloedspatten worden toegeschreven aan Albert I, die daar volgens een officiële versie van de feiten in 1934 ten val zou gekomen zijn.

Er valt niet na te gaan waar deze boomblaadjes precies werden gevonden, of zelfs wanneer. Er staat 'Marche-les-Dames' bij geschreven, zonder de locatie te preciseren. En de datum: 17 februari 1934 - maar die kan onmogelijk kloppen. Het lijk van de koning werd immers na middernacht ontdekt, en het nieuws raakte pas bekend op zondag 18 februari. Het enige dat wetenschappelijk kan geverifieerd worden, mits een DNA onderzoek (aan de KU Leuven, door forensisch geneticus Maarten Larmuseau) is dat het wel degelijk om het bloed van Albert I gaat.

Omdat iemand (niemand weet wie) op een bepaald moment in de tijd (dat onmogelijk kan overeenstemmen met de datum die meegegeven wordt op de relikwie) ergens op een niet nader omschreven plaats in Marche-les-Dames (maar het kan ook elders zijn, want we hebben alleen de handgeschreven notitie op dat kadertje) enige bloedspatten van Albert I heeft gevonden, stelt Reinout Goddyn over hard bewijs te beschikken dat de koning wel degelijk in Marche-les-Dames ten val kwam en 'kunnen al die verhalen' (over een moord) 'de vuilnisbak in'.

Quod non!

Het enige wat Reinout Goddyn heeft bewezen, is dat hij een sensatiejournalist is die denkfouten paart aan kromme redeneringen en een schrijnend gebrek aan elementaire dossierkennis. Of bewijst het feit dat het bloed aangetroffen in een Lincoln Continental waarmee gereden werd in Dallas op 22 november 1963 wel degelijk dat van John F. Kennedy is, dat het om een verkeersongeval gaat? (Dankjewel, Jacky Blancquaert.) - Ik dacht van niet.

Bekijk meer video's van Het Nieuws op nieuws.vtm.be

Goddyn lijkt ervan uit te gaan dat alle samenzweringstheorieën vertrekken van de premisse dat koning Albert elders gedood werd (in Laken, bijvoorbeeld) - maar dat is lang niet zo. Hij kan best op een andere plek in Marche-les-Dames gedood zijn; er zijn nogal wat aanwijzingen in die richting. In 2014 beweerde Goddyn al de eerste en enige te zijn die het gerechtelijk dossier mocht inkijken, ruim tien jaar na Jacques Noterman voor zijn boek De val van Albert I (Van Halewyck, 2004) dat de royalty reporter blijkbaar nog steeds niet gelezen heeft. Anders zou hij wel weten dat er al diverse reconstructies zijn geweest (zelfs vooroorlogse) die aantoonden dat Albert, als hij 'ten val kwam', niet kan zijn gevonden op de plek waar hij is gevonden. Er is ook sprake van een schot dat werd gehoord, omstreeks het tijdstip dat Albert het tijdelijke met het eeuwige moet hebben verwisseld. En er blijven de vaststellingen dat Albert I enkel die ene gapende hoofdwonde had (zo goed als onmogelijk indien hij viel of geduwd werd) en dat zijn lichaam en een aantal rekwisieten pas werden gevonden door graaf Xavier de Grunne & Co. op een plek waar bos- en rijkswachters en boeren al urenlang hadden gezocht, vlakbij de openbare weg. Al deze feiten worden niet weerlegd door het DNA-bewijs dat Goddyn aandraagt, integendeel.De officiële versie van de feiten, overgenomen door het parket van Namen, werd in elkaar geflanst door graaf Xavier de Grunne, die het lijk van de koning ook op welhaast miraculeuze wijze 'ineens' heeft gevonden. Men ging uit van een 'tragisch ongeval', omdat de Grunne het gezegd had, en officieel werden alle andere pistes nooit onderzocht. Bewijsmateriaal werd door de Grunne, samen met het lijk van de koning, meegenomen naar Laken. Goddyn beticht er de 'souvenirjagers' van een grondig gerechtelijk onderzoek onmogelijk te hebben gemaakt en bewijst daarmee eens te meer dat hij het dossier niet kent.

Het houdt de 'ernstige media' ondertussen niet tegen om zijn verhaal wijd & zijd na te papegaaien. Met Belga op kop, zonder wat dan ook te checken, lezen we dezelfde baarlijke nonsens niet alleen in populaire bladen als Het Laatste Nieuws of Het Nieuwsblad maar ook in kwaliteitskranten als De Morgen, De Standaard en Knack. Ik heb dit al herhaaldelijk zien gebeuren, maar het blijft me verbazen.

Meer kritische reflecties op de blog Mysterieus België.

Geen opmerkingen:

Podcast Mystiek Actie Front MAF!

Luisterboeken Podcast