18.6.09

Met dank aan het Sacerdotibus Forum en in het bijzonder Seshat


De code in het boek van Louis Van Haecke over het Heilig Bloed van Brugge werd door Seshat van het Sacerdotibus Forum (klik op de titel van deze post en je bent er zo) thuisgebracht als een chronogram.

Vooral in de 17de en 18de eeuw was het gebruik van chronogrammen heel populair: het jaartal werd verwerkt in een zin, meestal in het Latijn, die iets over de gebeurtenis zelf zei. Vaak zijn de letters met getalwaarde als hoofdletters of groter weergegeven, soms hebben ze zelfs een gouden laagje gekregen.
Om de jaartalwaarde van een chronogram te berekenen, moet je alle letters die een romeins cijfer zijn — dus een getalwaarde hebben —, bij elkaar optellen. Meer bepaald: M = 1000, D = 500, C = 100, L = 50, X (en W) = 10, V (of U) = 5 en I (of J) = 1.
HIER wordt het getal zelfs automatisch voor jou berekend als je de letters invoert. Het antwoord wat de "THIERRY OBTINT" Code betreft, blijkt 1900 te zijn. Dat is ook de publicatiedatum van het boek.

Dit lijkt op het eerste gezicht een banale boodschap... en op het tweede gezicht blijft ze dat. Maar de aanwezigheid van dit chronogram sterkt me in mijn overtuiging dat er nog meer codes verborgen zitten in het boek. Van Haecke verwijst naar mijn gevoel heel duidelijk naar Nostradamus, en ik denk dat zijn gebruik van voetnoten wel eens naar kwatrijnen van Nostradamus zou kunnen leiden...

Ondertussen is er weer een nieuw, zij het Engelstalig, hoofdstukje verschenen in The Continuing Story of the Satanist Chaplain of the Holy Blood Chapel:

In 1891 Joris-Karl Huysmans published his novel "Là-bas" in which he paints a fantasy of Satanism and the occult, such as it was reportedly still practiced at that time in Paris. One of the most sinister figures however, the so-called "canon Docre", turned out to be Louis Van Haecke, chaplain of the Holy Blood Chapel of Bruges...

Full story: The Satanist Chaplain of the Holy Blood

Naschrift: Inmiddels heeft deze merkwaardige code ook een plaatsje gevonden in het boek De Paus van Satan, dat verscheen in april 2011:


Zie ook op deze blog:

3 opmerkingen:

seshat zei

Ik heb het boek vandaag thuis ontvangen en ben er meteen in gaan lezen. Tot nu toe fantastisch!!! Groet, Christine (aka Seshat - www.oogvanhorus.nl)

Anoniem zei

Het meest verbazingwekkende van P. Bernauw's boeken is dat je voortdurend ,bij elke pagina, jezelf moet voorhouden:"jongen,het is fictie!"

Patrick Bernauw zei

Mmm... Ik zeg altijd dat ik "faction" schrijf, en dat is een mengeling van "feiten" en "fictie". Mijn ervaring is dat mensen vaak de feiten in een verhaal van me voor fictie houden, en vice versa. Hoe dan ook is het aandeel "fictie" altijd zeer beperkt, en al helemaal in de passages die zich als "historisch" aandienen. In "De Paus van Satan", dat zich zo goed als helemaal aandient als "historische roman", is het percentage "fictie" bijvoorbeeld erg, erg klein!

Podcast Mystiek Actie Front MAF!

Luisterboeken Podcast