22.11.09

Scharpenelle 04 - Aftelrijmpje / Wat doet een soldaat?

Wat voorafging: Scharpenelle 00 - Scharpenelle 01 - Scharpenelle 02 - Scharpenelle 03






Eén twee drie vier vijf zes zeven acht!
Soldaatje op de wacht!
Soldaatje op de post!
Gij wordt verlost!







 

Geen opmerkingen:

Moordliederen