23.12.09

Scharpenelle 09 - Aftelrijmpje (Bis)
Eén twee drie vier vijf zes zeven acht!


Soldaatje op de wacht


dat shell shock heeft –


zijt ge blij dat ge nog leeft?

Eén twee drie vier vijf zes zeven acht!


Soldaatje op de wacht


dat shell shock heeft –


ziet ge nog iets dat beeft?

Eén twee drie vier vijf zes zeven acht!


Soldaatje op de wacht


dat shell shock heeft


ziet daar iets dat zwééft!Geen opmerkingen:

Podcast Mystiek Actie Front MAF!

Luisterboeken Podcast