26.3.10

De Steen der Wijzen / La Pierre des Sages: tweetalig stadsspel BrusselWelkom in Brussel, hoofdstad van alchemisten en vrijmetselaars. Welkom in mijn stad, waar de stenen spreken… in twee talen.

Alchemisten uit vroeger tijden zochten de Steen der Wijzen, die hen moest toelaten onedele metalen om te zetten in edele metalen, en waardoor ze ook “het vloeibaar goud” zouden vinden, het aqua vita, het Elixir van het Eeuwige Leven… Sinds de middeleeuwen hebben alchemisten en vrijmetselaars hun geheimen achtergelaten in de stenen van de stad.

Wil u de 7 Mysteries van de Steen der Wijzen ontsluieren en een ware “ingewijde” worden? Laat mij dan uw gids wezen op het pad van de geheime kennis. Weet echter dat het met succes beëindigen van het Magnum Opus of het Grote Werk alleen is weggelegd voor hem of haar die zich de moeite getroost de in steen geschreven geheimen te ontcijferen…


Bienvenue à Bruxelles, la capitale des alchimistes et des francs-maçons. Bienvenue à ma ville, où les pierres parlent… deux langues.

Autrefois des alchimistes cherchaient la Pierre Philosophale, qui leur permettait de transformer des métaux ignobles en métaux précieux et par laquelle ils trouveraient “l’or liquide“, l’aqua vita, l’Elixir de la Vie Eternelle … Depuis le Moyen Age, les alchimistes et les francs-maçons ont laissé leurs secrets dans les pierres de la ville.

Voudriez-vous dévoiler les 7 Mystères de la Pierre des Sages et être dans le secret? Permettez-moi de devenir votre guide sur la route de connaissance secrète. Vous devez toutefois savoir que seulement ceux qui se sont donnés de la peine pour déchiffrer les secrets, écrits dans les pierres, sont capables de finir le Magnus Opus ou le Grand Ouvrage avec succès.

Stadsspel / City Game

Chasse au trésor / Fotozoektocht

van Patrick Bernauw & Marc Borms

Alle info & boekingen: hier!
Stadsspel met spelleider: http://www.stadsspel.be/
Stadsspel met doe-het-zelf pakket: http://www.stadsspel.org/

Geen opmerkingen:

Luisterboeken Podcast