13.9.12

R.I.P. Vincent van der Linden (1934-2012)Remco Meisner van Stichting Fantastische Vertellingen liet me weten dat Vincent van der Linden op 1 september is overleden:

"Vincent heeft een speciale positie in de harten van talloze mensen, onder meer omdat hij op unieke wijze, beminnelijk en constructief Nederlandstalige auteurs terzijde stond bij het ontwikkelen van hun eigen stijl en daarnaast ook langdurig baanbrekend werk verrichte met betrekking tot het in Nederlandse vertaling uitbrengen van vernieuwende auteurs, zoals bijvoorbeeld Philip Dick.
Vincent won prijzen, waaronder de Literaire DAP Reinaert prijs (voor De weg naar Middelsing) en de King Kong Award. Op 21 augustus 2012 heeft de Stichting Fantastische Vertellingen aan Vincent voor zijn gehele oeuvre de Bemoste Beeld-prijs uitgereikt - een prijs die tot nu toe nog slechts één maal is vergeven, namelijk in 1983 aan Paul Harland.
De Stichting Fantastische Vertellingen maakte in 2011 met Jeroen Kuypers een filmdocumentaire over Vincent van der Linden in de vorm van een vraaggesprek met de auteur en in de afgelopen decennia is van Vincent regelmatig het een en ander gepubliceerd.
Gedurende de laatste maanden is met man en macht gewerkt aan de realisatie van enkele boeken van zijn hand. Hij heeft daarvan hierdoor gelukkig het glorieuze resultaat nog voluit mogen smaken. Ook hebben wij voorbereidingen getroffen voor enkele vervolguitgaven, zoals onder meer die van zijn bekroonde boek De weg naar Middelsing."

Voor mij zal Vincent altijd een zeer speciaal persoon blijven, omdat hij als redacteur van de Ganymedes-reeks van Bruna (jaarboeken voor science-fiction verhalen van Nederlandstalige auteurs, uit de jaren zeventig en tachtig van het vorige millennium) aan de basis lag van mijn allereerste professionele publicatie: het verhaal Abno (Ganymedes 6, 1981). In 1983 zorgde Vincent er zelfs voor dat het langste verhaal ooit verschenen in de Ganymedes-reeks op mijn naam kwam te staan, en nog wel in wat waarschijnlijk het dunste boekje van de hele reeks moet geweest zijn: Belt, in Ganymedes 7. In eerste instantie had Vincent me laten weten dat er in principe geen verhalen van langer dan 10 tot 15 pagina's gepubliceerd werden in Ganymedes, maar ik had berekend dat ik een verhaal van 30 pagina's nodig had, betaald à rato van 500 Belgische frank per pagina, om het budget voor een reis naar Griekenland rond te maken. Uiteindelijk slaagde ik erin Vincent toch te vermurwen mijn verhaal van 30 pagina's op te nemen, door er onder meer op te wijzen dat mijn lief wel erg boos op hem zou worden (en ik ook), als we niet naar Griekenland konden, vanwege Ganymedes. En dat we hem anderzijds voor eeuwig en een dag liefdevol zouden gedenken, als we wél naar Griekenland konden, dankzij Ganymedes.
   
Stichting Fantastische Vertellingen gaf van Vincent van der Linden de boeken Motel Valhalla en De kat in het donker uit, in de Rare Boekjes-reeks.

In Motel Valhalla (ca. 200 blz., Rare Boekjes-reeks deel 29, isbn 9789078499138; EUR14,95, excl. verzending, met bio- en bibliografie) besluit hoofdpersoon Rösz met de auto en niet met het vliegtuig naar Mountain Valley te reizen. Een lange reis door de woestijn, die hij wil gebruiken om tot rust te komen. Hij strandt onderweg echter bij een eigenaardig motel aan de oever van een oase. Tijdens zijn noodgedwongen verblijf leert hij alle bijzondere bewoners en zichzelf beter kennen. Hij komt daarnaast ook in contact met Frithjof, een robot op zoek naar verlichting, en diens mentor, de Meester van het Spiegelende Water.
Het Rare Boekje met de titel De kat in het donker (ca. 90 blz., Rare Boekjes-reeks deel 28, isbn 9789078499145; EUR9,99, excl. verzending, met bio- en bibliografie) is vrij naar de de bewoordingen van Jan J.B. Kuipers en Vincent van der Linden als volgt te omschrijven: In de tweede helft van de jaren tachtig speelden zich op verschillende plaatsen in Nederland en omstreken duistere gebeurtenissen af, waarvan de mysterieuze strekking tot heden onopgelost is gebleven. De samensteller van dit Rare Boekje heeft een uitgebreide zoektocht en literatuurstudie verricht inzake deze zogenoemde Affaire Wintner en hij deed daarbij maatschappelijk verontrustende ontdekkingen. De bijeenzameling die u thans in handen heeft zal u niet alleen maar vergasten op een aantal sensationele publicaties, maar bovenal bovengemiddeld schokken. De rollen van Wintner, Prick van Zwavel, Kuypers, Meisner, Rinske en de misstanden die zich bij enkele periodieken en de padvinderij voltrokken passeren onverhuld de revue. Het boek valt onder de categorie humor.
Op het punt van verschijnen staat het laatste boek van zijn hand, Het veulen (ca. 200 blz., Rare Boekjes-reeks deel 30, isbn 9789078499152; EUR14,95, excl. verzending, met bio- en bibliografie). We verwachten daaraan de komende weken de laatste hand te kunnen leggen.
De Stichting Fantastische Vertellingen, opgericht in 1979, publiceert fantastische literatuur en kunst op diverse media zonder winstoogmerk, met het oogmerk oorspronkelijk Nederlandstalige auteurs en kunstenaars een onafhankelijke springplank te bieden."

Geen opmerkingen:

Podcast Mystiek Actie Front MAF!

Luisterboeken Podcast