1.5.15

De Nazi Schat van Mittenwald: Het Dossier Lepage 03 - Bijlagen 1 tot en met 4

Wat voorafging:
Dossier Lepage 01 - Enden der Tanz
Dossier Lepage 02 - De Antoniuskapelle

www.rauna.eu (Onthullingen op de website van Ysa Pastora):
Als je Hammer optelt bij Edelweiss (en Buckelwiesen) en dat combineert met het jaartal 1959 en de Heilige Antonius, kom je automatisch uit bij de Antoniuskapelle... en dus bij de fictie die Hammer heeft gecreëerd. Want àchter de code die naar de Antoniuskapelle leidt, zit nog een andere code, dieper geworteld en verder vertakt, die naar het Ware Punt leidt:
Hammer + Edelweiss + 1959 + Antonius


12/06/2015 - Het Dossier Lepage werd opgenomen in De Hamer van Thor


Geen opmerkingen:

Podcast Mystiek Actie Front MAF!

Luisterboeken Podcast