22.5.15

Spoedpetitie Hart boven Hard, belangrijk voor al wie de lokale cultuurbeoefening een warm Hart toedraagt...Dag,
De Vlaamse regering wil de “oormerking” van de Vlaamse subsidies aan de steden en gemeenten in zeven beleidsdomeinen afschaffen: cultuur, jeugd, sport, lokaal integratiebeleid, ontwikkelingssamenwerking, strijd tegen kinderarmoede en flankerend onderwijsbeleid.
Als het parlement dat plan goedkeurt kunnen de lokale besturen de subsidie die ze krijgen voor bijvoorbeeld de bibliotheek, een jeugdhuis of een cultureel centrum ook gebruiken voor het onderhoud van de riolen of voor de afbetaling van schulden… Dat betekent een bedreiging van onze rechten op lokale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. En voor de lokale initiatieven in die beleidsdomeinen betekent het grote onzekerheid of ze hun werking nog zullen kunnen verder zetten.
De mogelijke gevolgen grijpen dus bijzonder ver. Daarom vraagt Hart boven Hard aan het Vlaams parlement om een hoorzitting te organiseren over dit plan. Om die vraag kracht bij te zetten zijn we een spoedpetitie gestart www.hartbovenhard.be/lokale-voorzieningen-zijn-een-recht.
Deze morgen besliste de commissie cultuur, jeugd, sport en media om de vraag voor te leggen aan het bureau van het Vlaams parlement. Dat komt dinsdagmorgen 26 mei bijeen. En na de middag bespreekt de commissie binnenlandse zaken het plan van de regering.
Teken nu de spoedpetitie van Hart boven Hard en vraag je vrienden en kennissen om dat ook te doen. Het is dringend!
Voor Hart boven Hard,

Wouter Hillaert

Geen opmerkingen:

Podcast Mystiek Actie Front MAF!

Luisterboeken Podcast