11.1.11

Poëtisch Triptiek: Erik Heyman / Jan Dierck / Patrick BernauwIJstijdTand om tand druipt kalksteen van mij af:

zo spant zich de spiegel nu nog slechts

tot brandend glas – en wat mager zand.Schamel zal ik dan zo zijn, –

en zeer moeiteloos tevreden

want het oogwit ziet nog bleek van angst.En als later in de basklank van mijn blik

dan de zenuwtrek de snaren spant

meet ik van de kleuren het verdriet

– en ontdek de blinde vlek.Nog voorlopig breekt het netvlies niet

het licht tot taal tot woordgebruik

maar barst – tot lens, tot regenboog.Ik noem het / mijn bevroren oog.

 
 
(Erik Heyman)

In den beginne waren er de Verzamelde Gedichten van Erik Heyman (1960-2010).

Negen beeldende kunstenaars (m/v) maakten of kozen een werk dat nauw aansluit bij/ontstond uit/ beïnvloed werd door zijn poëzie: Willy Beeckman, Lieve Bollaert, Chris Bulté, Walter De Rycke, Jan Dierck, Michel Janssens, Jean-Pierre Paeleman, Renaat Ramon en Patrick Van Craenenbroeck.

Negen dichters (m/v) schreven een gedicht dat nauw aansluit bij/ontstond uit/beïnvloed werd door deze negen kunstwerken: Patrick Bernauw, Bert Bevers, Piet Brak, Reine De Pelseneer, Albert Hagenaars, Frank Pollet, Anja Van Geert, Kirstin Vanlierde en Willie Verhegghe.

Zo ontstond negen maal een Poëtisch Triptiek, waarvan dit drieluik startte met Erik Heymans IJstijd, voortgezet werd door Frozen Eyes van Jan Dierck, en door Patrick Bernauw werd besloten met het gedicht Démasqué, waarvan in een vormgeving van Katrien Van Schuylenbergh een poëzieposter werd gemaakt.
DÉMASQUÉZijn vel gloeit

als de zon die twee

kokend rokende kolen

in zijn gezicht heeft geschroeid.En niets is zo hard

en zwart als de pijn

in de ogen van Heer Halewijn.Kwartsiet niet,

of de stilte van de woestijn

bij nacht.Maar zijn mond is zo zacht

als een open wonde, zoete

zonde en roder dan de rode

wijn die het bloed vergeten

doetdat werd vergoten

voor zeer oude

goden.


(Patrick Bernauw)


Meer van dat? Dan neemt u toch deel aan het avondlijke poëziefestival te Aalst, op Gedichtendag (27 januari 2011), waar deze en andere Poëtische Triptieken een dichterlijk verbond aangaan met Jotie T'Hooft & Luc Borms (muziek), en met Patrick Bernauw & William Shakespeare. Toegangsprijs: 10 euro, poëzieposter inbegrepen. Reservatie verplicht. Volledig programa, meer info & reservaties: hier!

Geen opmerkingen:

Luisterboeken Podcast