29.1.11

VAV weerlegt liquiditeitsargument van CLAVIS en roept op tot een oplossing


De Vlaamse Auteursvereniging, die sedert geruime tijd auteursklachten over CLAVIS bundelt en behandelt, spreekt met klem tegen dat financiële problemen bij CLAVIS aan de basis zouden liggen van uitblijvende betalingen van auteursrechten. De VAV baseert zich daarvoor op de meest recente, gepubliceerde jaarrekening van CLAVIS. Deze jaarrekening levert niet het beeld op van een onderneming in moeilijkheden. De liquiditeitspositie van de onderneming is positief.

Het door medezaakvoerder Philippe Werck herhaaldelijk ingeroepen cashflowargument, in zijn verweer tegen de klachtenstroom die de laatste dagen losbarstte, heeft geen ernstige grond. Uit de stortvloed van klachten blijkt dat zowel succesvolle auteurs als debutanten en/of minder succesvolle auteurs het slachtoffer zijn van de praktijken van wanbetaling bij CLAVIS, die blijkbaar sinds jaren tot een systeem zijn uitgegroeid.

VAV blijft de gedupeerde auteurs met nadruk oproepen om individueel een zo goed mogelijk gestoffeerd dossier samen te stellen en het haar te bezorgen. VAV neemt akte van de belofte van de heer Werck in de pers om de afrekenings- en betalingsproblematiek op te lossen. Zij roept CLAVIS op om op een constructieve en ernstige wijze mee te werken aan een oplossing van de problemen waar alléén CLAVIS verantwoordelijk voor is. VAV onderneemt op korte termijn een ernstige poging om ‘in goed overleg’ tot een allesomvattende regeling te komen voor de gedupeerden die zich bij haar aanmelden. Leidt dit niet tot een correct resultaat, dan worden de dossiers aan de rechtbank voorgelegd.

(Nieuwsflash VAV)

Meer over Clavis op deze link.

Geen opmerkingen:

Luisterboeken Podcast