2.5.13

Gratis ebook over "Ebooks en auteursrechten" en de gevolgen voor het modelcontract
Ongebonden Werk

Cover for 'Ongebonden Werk'
By Ebele Wybenga
Rating: Not yet rated.
Published: Dec. 29, 2010
Words: 17,975 (approximate)
Language: Dutch
ISBN: 9789081667012


Description

De opkomst van e-books heeft grote gevolgen voor de uitgeefovereenkomst. In zijn masterscriptie onderzoekt Ebele Wybenga de betekenis van het voorontwerp auteurscontractenrecht voor literaire auteurs en uitgevers. Hoe wenselijk zijn de voorgestelde auteursbeschermende regelingen gezien de verschuivende verhoudingen in de literaire markt? Leesbaar als e-book voor elke jurist, uitgever of auteur. 

publishingebookscopyrightintellectual property lawauteursrechtuitgeversliteraire auteurs,uitgeefovereenkomstauteurscontractliterair agentliteraire uitgeverpublishing contract,espresso book machineintellectueel eigendomsrechtvoorontwerp auteurscontractenrecht

Available ebook reading formats

This book is free. How to download ebooks to e-reading devices and apps. 
FormatFull Book
Online Reading (HTML, good for sampling in web browser)View
Kindle (.mobi for Kindle devices and Kindle apps)Download
Epub (Apple iPad/iBooks, Nook, Sony Reader, Kobo, and most e-reading apps including Stanza, Aldiko, Adobe Digital Editions, others)Download
PDF (good for reading on PC, or for home printing)Download
RTF (readable on most word processors)Download
LRF (Use only for older model Sony Readers that don't support .epub)Download
Palm Doc (PDB) (for Palm reading devices)Download
Plain Text (download) (flexible, but lacks much formatting)Download
Plain Text (view) (viewable as web page)ViewHet modelcontract dient ook dringend aangepast 

met betrekking tot "printing-on-demand" (POD):Uitgevers die te kaperen varen, doen dat met een POD

By Patrick Bernauw
Published by De Scriptomanen
$8.99 Rating: Not yet rated.
Published: April 29, 2013
Words: 7,651 (approximate)
Language: Dutch
ISBN: 9781301209415Short description

In Vlaanderen misbruiken een aantal reguliere uitgevers van naam en faam Printing-On-Demand (POD) om met zwarte drukken en regelrechte piraat-uitgaven op binnen- en buitenlandse platformen een ware hold-up te plegen op de portefeuille van hun auteurs. In dit licht polemische "schotschrift" wordt met 3 praktijkvoorbeelden aangetoond hoe, en krijgt u meer informatie over tips & tricks van de POD.


Geen opmerkingen:

Podcast Mystiek Actie Front MAF!

Luisterboeken Podcast