25.5.13

Over Galgenaas, Alruin & Mandragora... tussen Galgenberg en Duivelsput, in AffligemUit het GPS-Bosspel Van Galgenberg tot Duivelsput,
waar de mandragora, alruin of galgenaas welig tiert...

Er hoort ook een heus boek bij het spel:

Van Galgenberg tot Duivelsput - het boek:


Ongetwijfeld heb je al gehoord van de Bermuda Driehoek, maar bij de abdij van Affligem, op de grens van Oost-Vlaanderen en Brabant, is een gelijkaardige – Duivelse – Driehoek te vinden. Hier doen zich van oudsher allerlei, soms gruwelijke, paranormale fenomenen voor.

Om een kosmische catastrofe af te wenden, dienen paranormale onderzoeksteams de strijd aan te binden met onzichtbare Machten & Krachten… die soms ook zeer zichtbaar kunnen worden. Zij kunnen alleen in hun opdracht slagen als zij de Wezens der Duisternis terdege kennen en de mysteries van de Duivelse Driehoek reeds ten dele hebben ontsluierd... en dit boek kan hen daarbij helpen. Het bevat niet alleen een draaiboek om zelf, of begeleid door professionals, een GPS-expeditie te ondernemen "van Galgenberg tot Duivelsput", maar ook alle informatie om de Onsterfelijken beter te begrijpen.


Geen opmerkingen:

Podcast Mystiek Actie Front MAF!

Luisterboeken Podcast