15.4.16

Radio 1 in de knoei met wedstrijd Beste Podcast... of hoe een Muzikale UFO naar Utopia vliegt


De Muzikale UFO van Affligem, over de legende van het 'wondervogeltje', was eigenlijk mijn inzending voor de Wedstrijd Beste Podcast van Radio 1. Maar na rijp beraad heb ik de inzending teruggetrokken, uit protest, en om onderstaande drie zeer principiële redenen.1./ Het wekt geen vertrouwen dat de deadline (17 april) en prijsuitreiking (5 mei, met live uitzending in de  stadsbibliotheek van Gent) voor een wedstrijd uitgeschreven door een Huis van Vertrouwen worden geannuleerd, gewist of verdonkeremaand (schrappen wat niet past). En dat er pas na aandringen door ondergetekende een nieuwe deadline (1 oktober), maar nog steeds geen datum of plaats van prijsuitreiking in het wedstrijdreglement, zoals gepubliceerd op de website, worden opgenomen.

2./ Het wekt evenmin vertrouwen dat een reglementair via WeTransfer ingezonden concept en MP3 niet door ditzelfde Huis van Vertrouwen worden gedownload binnen de gestelde termijn, en op die manier komen te vervallen.

3./ Het wekt ten slotte geen vertrouwen dat het drie (3) volle dagen en ettelijke mails moet duren voor er een klaar en duidelijk antwoord komt van het Huis van Vertrouwen, op de vragen die rijzen in verband met de punten 1 en 2. Er blijken uiteindelijk geen duistere machinaties mee gemoeid - een mens zou al eens wat anders durven verwachten -, maar slechts geklungel van de bovenste plank. 

Zo heeft het Huis van Vertrouwen eerst een datum en locatie voor prijsuitreiking en live uitzending vastgelegd, om pas daarna tot plaatsbezoek over te gaan en tot de conclusie te komen dat de locatie technisch niet geschikt was. Het paard achter de wagen spannen, heet dat.

Evenzo heeft het Huis van Vertrouwen de interne procedure niet gecheckt, waardoor een inzending via WeTransfer uiteindelijk in de juiste postbus moest belanden, en blijkt daar technisch eveneens een en ander misgelopen. (De te winnen Radio 1 Prijs voor de Beste Podcast bestaat, geheel tussen haakjes, uit het budget om een audioreeks te maken, maar ook uit inhoudelijke en vooral technische ondersteuning.)

Mijn vertrouwen in het Huis van Vertrouwen is hiermee danig op de proef gesteld. Ik neem genoegen met de verklaringen die ik vandaag heb gekregen, maar blijf bij het intrekken van mijn inzending en laat mijn Muzikale UFO in de gegeven omstandigheden liever zingen in de utopische contreien van de Podcast Eutopia. Ook al omdat Thomas More in het eerste deel van zijn Utopia vooral de mistoestanden van zijn tijd hekelde - en dat hoeven niet noodzakelijk altijd de grote te zijn.

Sans rancune,
Patrick Bernauw - 15/04/2016.

Geen opmerkingen:

Luisterboeken Podcast