18.5.11

Martha Neyman over de geheimen van de Graal en Rennes-le-Chateau:DE DUIVEL SPEELT MEE, IN RENNES-LE-CHATEAU:
"ET IN ARCADIA EGO”

Rennes-le-Château kwam pas in de belangstelling rond 1955, nadat een krant een artikel had gepubliceerd over de priester van dit dorp, Bérenger Saunière, die TE rijk zou zijn geweest voor een eenvoudige dorpspriester zonder enig ander middel van inkomen dan zijn karige salaris...
Het gerucht zegt, dat hij documenten gevonden zou hebben, tijdens een renovatie in zijn kleine kerkje "De heilige Madeleine" (Magdalena.)
Deze documenten zouden aan de basis van zijn fortuin staan.
De geruchten en controversen versterkten zich opnieuw, tijdens het verschijnen van het boek "Le trésor maudit de Rennes-le-Château", waarvan de auteur Gerard de Sède was, schrijver en journalist.
Deze publicatie was het begin van een lawine van boekwerken ten aanzien van de kwestie Rennes-le-Château en zijn schat...
Door de vele aandacht van de media zowel in kranten, tijdschriften, radiouitzendingen en documentaires, werd dit kleine dorpje wereldberoemd.
Een andere consequentie was, dat de aandacht werd getrokken van een groot aantal schatzoekers. En ja, wie zou niet geinteresseerd zijn bij de gedachte, de hand te leggen op de schatkist van deze abbé?
In de loop der jaren bezocht een ontelbaar aantal bezoekers het kerkje van Rennes-le-Château. Het gerucht ging en is nog steeds levendig, dat de priester in de afbeeldingen, die hij zelf liet aanbrengen, aanwijzingen verborg, die naar de "schat" leiden.

WAT IS DE WAARHEID, KAN MEN SPREKEN VAN EEN SCHAT..?
WERDEN AANWIJZINGEN VERBORGEN IN DIT KERKJE GEWIJD AAN DE HEILIGE MADELEINE..?

In mijn boeken, te verkrijgen op CD-ROM en als BOEK genaamd: "De verloren Graal van Rennes-le-Château": "Het Paard van God" EN "Door de Duisternis naar het Licht", tonen we zonder enige twijfel aan dat er...

EEN MYSTERIE EN EEN SCHAT VERBONDEN ZIJN AAN       
RENNES-LE-CHATEAU


Deze schat dateert vanaf de eerste kruistocht en de oprichting van de "Orde van de Tempeliers" te Jeruzalem.
Op deze CD-ROM, tenminste wanneer U hier belangstelling voor hebt, krijgt U van ons als een extra, een derde boek genaamd: "The True Language of Rennes-le-Château", op dit moment alleen in het Engels plus een filmpje.
Hier vind U meer informatie over de CD-ROM
In het schilderij van de beroemde Franse schilder Nicolas Poussin "De Herders van Arcadië" en eveneens in het raadselachtige boek van de Priester Henri Boudet, werd het basis plan van een TEMPEL verborgen.
ALLES HEEFT ZIJN KEERZIJDE
In werkelijkheid , is het schilderij "Arcadië" een "Tableau" (Tafereel) van de Compagnons van de Vrijmetselaars. Codewoord: "Het Paard" (le Cheval.)
Meesterschilder Nicolas Poussin was lid van een zeer machtig geheim genootschap, met o.a. een maarschalk, staatslieden en zelfs een (toekomstige) Paus.

HET PAARD VAN GOD (een onderdeel van een tekst gevonden na decodatie van een document) VORMT DE SLEUTEL TOT DE OPLOSSING.
Dit "Paard van God" (Ce Cheval de Dieu) is geen bedrog, hij bestaat werkelijk!
HET IS EEN ROTSFORMATIE...
MAAR BETER NOG:
HET IS JUIST DIT "PAARD VAN GOD",
DAT DE SLEUTEL TOT HET ENIGMA HOUDT..!


HET PAARD VAN GOD
Dit halve paard, dat zeer sterk de gedachte oproept aan het "Paard" (de Cavalier) uit het schaakspel, maakt deel uit van een grote geometrische constructie. Deze werd opgezet in de vroege Middeleeuwen, door ingewijden binnen de Orde van de Tempeliers, teneinde hun meest waardevolle bezittingen te ontrekken aan de begerige klauwen van buitenstaanders.
OM DEZE CONSTRUCTIE TERUG TE VINDEN MOET MEN TERUGKEREN NAAR EN ZICH VERDIEPEN IN DE LEVENSFILOSOFIE TIJDENS DE MIDDELEEUWEN...
IN MIJN BOEKEN verkrijgbaar op CD-ROM en als BOEK wordt een (de) oplossing gegeven ten aanzien van het mysterie van Rennes-le-Château...
Door de sleutel van de GEHEIM TAAL toe te passen werd het mogelijk verzegelde deuren te openen.
Hierdoor kregen we inzage in de mysterieuze wereld van "Geheime Genootschappen".

DE GEHEIME TAAL: DE SYMBOLIEK
DE DUBBELE BETEKENIS VAN AFBEELDINGEN EN GETALLEN
Wie zich interesseert voor de ware geschiedenis achter het geheim van de priester van Rennes-le-Château en zijn schat, die nodigen wij uit deze boeken te lezen. Een studiereis terug naar de tijd van de eerste Kruistocht om te eindigen in 1914, bij het overlijden van de Priester Saunière, die dacht het "geheim" waarvan hij op de hoogte was, voldoende beschermd her-verborgen te hebben. Een boek waarin men een antwoord kan vinden op de vele vragen maar ook de oplossing.

Rennes-le-Chateau, The lost Grail of Rennes-le-Chateau.

Geen opmerkingen:

Podcast Mystiek Actie Front MAF!

Luisterboeken Podcast