19.6.15

Een goeie chat met Huub Kampen

Screenshot Ignace Lepage www.codebrekers.be
"Zeg het met een bloem!"

Gisteravond een goede chat gehad met codebreker en schattenjager Huub Kampen, naar aanleiding van mijn bericht Een hack gezet? Open brief aan Mark Harlem aka Karl Hammer. Huub had zich op Facebook de naam Mark Harlem aangemeten, een van de pseudoniemen waaronder Karl Hammer actief is geweest. Toen ik hem er attent op maakte dat dit eigenlijk strafbaar is, tenzij hij over toestemming van de Grote Baas beschikte, zei hij 'de volledige toestemming van de Grote Baas' te hebben. Er waren in dat geval twee mogelijkheden: ofwel maakte Huub een (eigenlijk illegale) grap, ofwel sprak ie gewoon de waarheid en werkte hij samen met Karl Hammer.

De tweede optie leek bevestigd te worden door een aantal Toevalligheden van het soort dat we voortdurend tegenkomen in het verhaal van Karl Hammer: dezelfde initialen (HK-KH), de stad Delft, de mogelijkheid om door Hammers verandering van geboortejaar (van 1959 naar 1969) en met het numerologische geboortegetal 8 de onder neonazi's welbekende Hitlergroet (Heil Hitler - HH - 88) te brengen. Maar natuurlijk... Toeval bestaat, zoals ik ook in het artikel opmerkte. Ik geloof zelfs in synchroniciteiten en betekenisvolle coïncidenties, lees er Waarom ik een magisch-realist ben maar op na (en kijk hieronder even naar het bedrag exclusief BTW dat ik betaalde voor drie boekjes over runen).

Maar... ergens moet het Toeval toch ophouden. De vraag is alleen: waar?

Want er was nog het eerstehandsmateriaal waarover Huub beschikte, en dat nu eens wel, dan weer niet verwees naar Antoniuskapel en Tonihof. En ook de hack die mij in het tweede semester van 2014 werd gezet, tot vijf maal toe, speelde in mijn achterhoofd. Uiteindelijk werden de herhaaldelijke hackings gesigneerd door de 'graal', die je - enigszins eufemistisch - een onderwerp van discussie zou kunnen noemen tussen mij en Karl Hammer. In  2009 maakte ik immers publiek dat Satans Lied samengesteld was uit ideeën die zonder bronvermelding waren ontleend aan mijn boeken, en aan die van tal van andere schrijvers, onder wie Jos Bertaulet en Peter Voorn (eveneens gehacked - en de lijst is niet volledig). Er was, ten slotte, de voortdurend terugkerende verwijzing, door Karl Hammer, naar de teams van naamloze experten in allerlei domeinen met wie hij nauw samenwerkte. En Huub had het ook wel eens over zijn team.

Maar oké, een goeie chat kan wonderen doen. Huub wist mij ervan te overtuigen dat het gebruik van het pseudoniem Mark Harlem een staaltje van de reeds van hem gekende 'hubor' was; hij is nu eenmaal een Aprilvis (want geboren op 1 april, jawel). Op het internet had hij zelf het verband gelegd tussen Hammer=Hamer=Martel, nog voor De Morgen erop wees dat Karel Martel het nieuwe icoon van extreemrechts is. En ook dat is best mogelijk. Huub Kampen werkte, kortom, niet samen en had ook geen contact (om toestemming te vragen) met Karl Hammer. En ik geloof hem.

De overeenkomsten berusten op Toeval; en het was Karl Hammer die zijn geboortejaar veranderde, niet Huub. Als Huub al eens over erg eerstehands lijkend materiaal blijkt te beschikken, dan komt dat omdat hij inderdaad samenwerkt met een team (zoals Ysa Pastora eigenlijk een collectief is) dat ook zijn weg op het web weet te vinden. Tenminste, zo heb ik het toch begrepen. Dat er daarbij interessante ontdekkingen worden gedaan, ligt voor de hand. Huub heeft mij een van zijn bronnen getoond, en opnieuw: ik geloof hem. Zoals ik hem ook geloof als hij zegt dat zijn team zich niet bezig houdt met hacken, dat nooit gedaan heeft en nooit zal doen.

Daarmee lijkt deze kwestie mij uitgeklaard; ik zal dan ook nog een verkorte versie van dit stuk bovenaan de post Een hack gezet? plaatsen. Wat mij betreft, kan dit blad worden omgedraaid.
In de rand van onze chat werd ook gesproken over het begrip 'laster'. Dat komt neer op 'het kwaadwillige verwijten van een persoon', zodat 'de eer aangetast wordt' en de persoon 'wordt blootgesteld aan publieke verachting', en zonder dat men bij dit alles bewijzen levert. Ook valt in deze zaak nogal eens de term 'insinuatie' - zijnde 'een beschuldiging die men niet openlijk uitspreekt', een 'hatelijke opmerking', een 'zijdelingse verdachtmaking', een 'onterechte suggestie', een 'bedekte toespeling'.

Op www.rauna.eu doen wij niet aan laster: wij brengen verslag uit over feitelijke vaststellingen, die door iedereen kunnen geverifieerd worden, maar waarvoor de media - op een enkele uitzondering na - tot nu toe blind wens(t)en te blijven. Ik geef een paar voorbeelden:

Een grover staaltje geschiedvervalsing is amper denkbaar. Soms wordt dit gedaan omdat men gemakkelijk wil scoren en op het onderbuikgevoel van het publiek inspeelt. Op andere momenten wordt het gedaan om een verborgen agenda door te drukken of weer eens een miljoenenclaim ergens los te wrikken. 
Aan het woord is Karl Hammer, in Gezocht: Codebrekers, over een programma van de VPRO - maar hij geeft geen titel, geen datum van uitzending en een zeer vage omschrijving van de 'geschiedvervalsing' (in een programma op de VPRO zou gezegd zijn dat Duitsland de Eerste Wereldoorlog had uitgelokt omdat ze nu eenmaal die legers in de garage hadden staan). Omdat geen 'bewijs' geleverd wordt (en de VPRO zich dus ook niet kan verdedigen) is dit in feite een lasterlijke aantijging, die verzwaard wordt door niet minder dan 4 insinuaties (gemakkelijk scoren + inspelen op onderbuikgevoel + verborgen agenda + miljoenenclaim). Dit soort uitspraken doen wij nooit, never, jamais. Het is, integendeel, een techniek die Karl Hammer wel eens meer hanteert; vandaar dat wij zijn uitspraak van hierboven ook als motto hebben gekozen voor De Hamer van Thor. (En ook omdat wij kunnen bewijzen dat Gezocht: Codebrekers aan geschiedvervalsing doet, en Hammer daar zelf 4 mogelijke motieven voor geeft.)

De beschuldigingen die wij uiten, zijn zwaar - maar dat zijn de feiten ook. In het artikel in De Morgen van 12-06-2015 vertelt Karl Hammer twee leugens. Zo stelt hij dat iemand anders op Wikipedia zijn geboortejaar veranderde: bewezen werd dat hij het op Wikipedia zelf deed onder de nickname 'Magister OFM'. En dat hij het ook op zijn eigen website en op andere gebruikerspagina's deed (zie screenshot 25-04-2015 hieronder en voorlopig ook nog te vinden op http://vk.com/id242948980). En wanneer Hammer op 12-06-2015 zegt dat Peter Schulz het dossier de rug toe keerde omdat hij de 'insinuaties en verwijten' beu was, staat dat in tegenspraak met wat hij in 2012 verklaarde: toen was Peter Schulz nog 'de vergeefse speurtocht' moe. Als wij dit 'leugens' noemen, doen niet wij aan laster, maar wel de kwaadwillige groene gifkikker die ons wegzet als een 'modder-gooi-en-afzeik-fabriek'. 

Als wij vaststellen dat Karl Hammer in de eerste reportage die EenVandaag aan zijn werk wijdde 4 historische blunders in 1 zin begaat (en daarbij zijn eigen verhaal ook nog eens tegenspreekt), dan kun je daaruit alleen concluderen dat Hammer - opnieuw - zichzelf ontmaskert als nepjournalist. En dan kun je niet anders dan heel zwaarwegende vragen stellen bij de beroepsernst van journalisten en redactie, die dit gewoon laten passeren en op antenne gooien. 
Als deze simpele vaststelling door een aantal andere wordt bevestigd en kadert in een zaak van aantoonbaar consumentenbedrog, dan is daar verslag van uitbrengen niet meer of minder dan een burgerplicht. Want over consumentenbedrog gesproken, hoe wil je de vaudeville anders noemen rond de beloningen die al dan niet door Karl Hammer, Peter Schulz en uitgeverij Elmar werden uitgeloofd en die variëren van 12.000 tot 25.000 euro, met daar tussenin nog eens 25.000 dollar ook - terwijl uitgeverij Elmar aan de ene vertelt dat de actie is afgelopen (maar er op de eigen site wel nog reclame voor maakt) en aan de andere dat de voorwaarden op de site van Hammer staan (waar ze niet staan)(en later ineens wel staan)(en de beloning 12.000 euro is)(terwijl het bij Elmar nog steeds 25.000 dollar is). Ondertussen is de Elmar-pagina verdwenen, maar we hebben de dag ervoor nog een screenshotje gemaakt. Als iemand ons om die reden een 'modder-gooi-en-afzeik-fabriek' noemt, kan ik bij die persoon alleen maar een 'verborgen agenda' ontwaren.
Met de medewerkers van het collectief Ysa Pastora hebben we een lijst opgesteld van 14 van deze feiten, waarover de media blijkbaar niet wens(t)en te berichten, zodat wij het als onze burgerplicht beschouwen dat dan maar zelf te doen. Daarbij hebben we alle mogelijke voorzorgen in acht genomen. We hebben de heer Hammer en zijn uitgeverij Elmar per aangetekend schrijven om een reactie gevraagd, en geen reactie gekregen. We hebben EenVandaag herhaaldelijk gemaild en om een gesprek gevraagd, en geen reactie gekregen. Pas toen de stilte oorverdovend begon te worden, zijn we tot publicatie overgegaan. Als dat de procedure van een 'modder-gooi-en-afzeik-fabriek' is, dan zegt dit meer over de kwaadwillige intenties van de persoon die deze uitspraken doet, dan over ons.


Overigens ben ik van mening dat EenVandaag, de VRT Nieuwsdienst en De Volkskrant hun verantwoordelijkheid moeten opnemen, en verslag uitbrengen over feiten in plaats van over de fictie van Indiana Brownie.


sitestat

Geen opmerkingen:

Luisterboeken Podcast